Meny

Vellykket ensilering av gras

Topp Team Fôring har laget en brosjyre om ensilering av gras og hva som skal til for å få et mest mulig vellykket fôr med hensyn til gjærings- og hygienisk kvalitet.

Sikre rikelig tilgang til drikkevann av god kvalitet

Rikelig tilgang på drikkevann av god kvalitet er av stor betydning for dyras helse, produksjon og trivsel. Manglende tilgang på vann kan bety at dyra ikke får vist sitt produksjonspotensiale og en vil ofte også ofte oppleve dårligere mjølkekvalitet.

Som man sår høster man!

Skal jeg gå for kvalitet eller mengde i år? Skal jeg dyrke mer sjøl eller kjøpe fôr? Hva med den økte fettbetalinga, bør jeg endre på noe? Hadde det ikke vært moro å prøve noe helt nytt, kanskje dyrke mer protein på egen gård?

Ny elektronisk livdyrattest

Kvalitetssikret livdyrhandel innebærer helseattest eller livdyrattest. For å forenkle rutinene rundt livdyrattesten, ble det ved årsskiftet 2012/2013 lansert en elektronisk livdyrattest som henger sammen med Stambok.

På tide med en melkemaskinkontroll?

En viktig del av hverdagen til en melkeprodusent er melkemaskinen. Den er den eneste maskinen som er koblet rett på dyret og som brukes 2 ganger pr. dag og stort sett 360 dager i året. Det bør derfor jevnlig føres tilsyn og minst en teknisk kontroll av melkeanlegget hvert år for å evt. avdekke feil.

Sjukdom i klauvene svekker økonomien

Kyr med sjukdom i klauvene har redusert dyrevelferd, eter mindre, viser dårligere brunst, har dårligere fruktbarhet og lavere mjølkeproduksjon. Les om hvordan du kan forbygge forfangenhet.

LEAN metodikk for norsk storfehald

LEAN handler om å optimalisere arbeidsprosessar ved hjelp av standardisering og kontinuerleg forbetring. I våre naboland har ein arbeidd med å tilpassa denne metodikken til landbruket, og nå skal metodikken tilrettelegges for norsk storfehald.

Vomacidose – et problem i geitefôringa?

Vomacidose eller sur vom kjem først og fremst av ein ubalanse i fôringa med mykje lettfordøyelege karbohydrat slik at pH i vomma synk og fiberfordøyinga blir redusert. Sur vom har betydning for grovfôropptak, mjølkeytelse, fett % og forekomst av diarè og forfangenhet.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås