Meny

Stell og omsorg i kjeingstida gir ein vellukka laktasjon

Mesteparten av kliniske mastittar hos geit oppstår i løpet av dei første vekene etter kjeing. Giftstoffet som vert produsert av bakterien Staphylococcus aureus gjer at ein vesentleg del av desse mastittane går over i kaldbrann. Riktig stell, miljø og førebygging kan redusera førekomsten betraktelig.

Overgangsfôring omkring kjeing

Overgangen frå drektigheit til mjølkeproduksjon betyr ei enorm omstilling for ei høgtytande mjølkegeit. Ein produksjon på 4 -6 kg mjølk per dag krev forsyning av energi og næringsstoff som er 3 – 4 gonger høgare enn behovet til vedlikehald. For at geita skal greie omstillinga best mogleg må vi ha ein god plan for fôringa der vi tek omsyn endringar i fôropptak og til raskt aukande fôrtrong etter kjeing.

5 tiltak for å redusere risikoen for smittsom diaré

Mjølkeproduksjonen kan reduseres med nær 30% i opp til et halvt år etter utbruddet viser en undersøkelse fra utbruddet i 2011/2012. Smitten kommer oftest inn i fjøset via livdyrkontakt og persontrafikk. Se hvilke forholdsregler du bør ta for å redusere risikoen for smitte.

Er kjea tunge nok?

Tilveksten i beitesesongen er ofte ujamn. Ved å sette de letteste kjea i egen gruppe kan mye av tapt tilvekst i beiteperioden tas igjen utover høsten. Det krever intensiv fôring, godt miljø og at kjea ikke er redusert på grunn av parasitter.

Sett inn tiltak for å spare grovfôr

Årets grovfôravling kan for mange bli mindre enn normalt. Det er viktig å planlegge eller starte tiltak for å spare grovfôr, både i sommer og i den kommende innefôringssesongen.

Vellykket ensilering av gras

Topp Team Fôring har laget en brosjyre om ensilering av gras og hva som skal til for å få et mest mulig vellykket fôr med hensyn til gjærings- og hygienisk kvalitet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås