Meny

Gode erfaringer med helsæd

Helsæd av korn egner seg veldig godt i grasbaserte fôrrasjoner til høytytende melkekyr. Noen høster med tradisjonelt høsteutstyr som slåmaskin og rundballepresse, mens andre høster helsæden med finsnitter påmontert kornskjærebord. Tilbakemeldingene er gode, de fleste som prøver vil gjerne fortsette.

Stell og omsorg i kjeingstida gir ein vellukka laktasjon

Mesteparten av kliniske mastittar hos geit oppstår i løpet av dei første vekene etter kjeing. Giftstoffet som vert produsert av bakterien Staphylococcus aureus gjer at ein vesentleg del av desse mastittane går over i kaldbrann. Riktig stell, miljø og førebygging kan redusera førekomsten betraktelig.

Overgangsfôring omkring kjeing

Overgangen frå drektigheit til mjølkeproduksjon betyr ei enorm omstilling for ei høgtytande mjølkegeit. Ein produksjon på 4 -6 kg mjølk per dag krev forsyning av energi og næringsstoff som er 3 – 4 gonger høgare enn behovet til vedlikehald. For at geita skal greie omstillinga best mogleg må vi ha ein god plan for fôringa der vi tek omsyn endringar i fôropptak og til raskt aukande fôrtrong etter kjeing.

5 tiltak for å redusere risikoen for smittsom diaré

Mjølkeproduksjonen kan reduseres med nær 30% i opp til et halvt år etter utbruddet viser en undersøkelse fra utbruddet i 2011/2012. Smitten kommer oftest inn i fjøset via livdyrkontakt og persontrafikk. Se hvilke forholdsregler du bør ta for å redusere risikoen for smitte.

Er kjea tunge nok?

Tilveksten i beitesesongen er ofte ujamn. Ved å sette de letteste kjea i egen gruppe kan mye av tapt tilvekst i beiteperioden tas igjen utover høsten. Det krever intensiv fôring, godt miljø og at kjea ikke er redusert på grunn av parasitter.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås