Meny

Flere endringer i dyrevelferdsindikatoren

Nå har alle TINEs melkekuprodusenter fått tilgang til sin egen dyrevelferdsindikator på medlemssidene. Under lanseringsperioden fra mai til juni har vi mottatt en rekke gode innspill til forbedringer. Flere forbedringer er allerede gjennomført. Her finner du en detaljert oversikt.

Er du klar over den store prisforskjellen på mjølk gjennom året?

Når ytre føresetnadar endrar seg, er det viktig å finne ut kva utfordringar og moglegheiter dette kan gi. I første halvår 2020 har vi hatt tre ulike tall – 0,96 frå årskiftet, så 1,01 og no i sommar 1,05. I tillegg har TINE auka forskjellane i mjølkepris mellom best og dårlegast betalte månad.

Hva er riktig høstetid?

I mylderet av avgjørelser er nok beslutningen om når man skal starte slåtten en av de vanskeligste og kanskje også av de viktigste for grovfôrdyrkeren. Det eneste som er helt sikkert er at det ikke går an å gi noe fasitsvar på nettopp hva som er riktig høstetid. Her er uansett noen refleksjoner til ettertanke som kanskje kan hjelpe på beslutningsgrunnlaget.

Dyrevelferdsindikatoren - en oversikt

Før sommeren vil TINEs verktøy for å «måle» dyrevelferd – dyrevelferdsindikatoren – bli gjort tilgjengelig for medlemmene i kukontrollen. Denne artikkelen beskriver de ulike elementene som inngår i indikatoren, og hvilke ting som ikke fanges opp.

Veks kjea godt nok på beite?

Tilveksten det første leveåret har betydning for korleis kjeet skal bli som mjølkegeit. Ein må rekne med at tilveksten går ein del ned på beite, men kjea bør auke vekta med om lag 2,5-3 kg per månad i beitetida, altså ein tilvekst på 80–100 g per dag.

Har du spørsmål om dyrevelferdsindikatoren?

Melkeprodusenter fra deler av landet har nå fått tilgang til sin dyrevelferdsindikator. I løpet av juni skal alle kunne se sin indikator. I denne artikkelen har vi lagt inn noen spørsmål og svar som er kommet inn så langt. Lurer du på noe? Bruk kommentarfeltet til å legge inn spørsmål. Vi svarer fortløpende.

Slik kan du unngå frie fettsyrer i melka

Melken blir analysert for innholdet av frie fettsyrer (FFS), og er et uttrykk for hvor sterk fettspaltingen i melka har vært. Melk med mye frie fettsyrer er lite lagringsdyktig. Her kan du lese om aktuelle tiltak for å redusere innholdet av frie fettsyrer.

Celletall i geitemelk

Hva er egentlig celletall, hvilke faktorer påvirker celletallet, og hvordan påvirker celletall melk- og produktkvalitet? Hvilke tiltak kan du som produsent gjøre for å forhindre høye celletall i egen besetning?

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås