Meny

Variabel grovfôrsesong med sprikende kvalitet

De fleste områdene av landet vårt rapporterer om mye fôr fra i fjor, så fôrmangel blir trolig ikke utfordringen i kommende innefôringssesong. Den største utfordringen ser derimot ut til å bli enorm variasjon i grovfôrkvaliteten mellom første og andre slått.

Innhaldsrike geitedagar i Harstad

Et hundretals deltakarar var samla til tre innhaldsrike dagar i Harstad. Fagtemaene var mange og varierte men med ein raud tråd som handla om ressursgrunnlag og strategi for framtida. Korleis ein produserer mjølka, korleis næringa framstår og ressursgrunnlaget den bygger framtida på er eit ansvar både for den enkelte og eit felles ansvar for næringa og TINE.

Konsepttest av TINE Bedriftsstyring

TINE Rådgiving er inne i et flerårig løp med forbedring av styringsverktøy for melkeprodusentene, TINE Bedriftsstyring. Arbeidet innebærer både utvikling av nye moduler og videreutvikling av gamle. For å få innspill til veien videre, inviterte vi mjølkeprodusenter til å vurdere hva de syns er mest nyttig og attraktivt.

Fortsatt mulig å melde seg på

Er du rask er fortsatt mulig å melde seg studietur til Umeå 16 og 17. september. Også på Inspirasjonsdag Økologi på Landbrukssenteret på Blæstad ved Hamar 30 august er det fortsatt ledige plasser.

Huskeliste og gjeremål i geitebuskapane

Alle periodar gjennom ein laktasjon krev at ein har ein plan for viktige gjeremål, bestiller utstyr for prøvetaking og planlegg i god tid slik at ein er klar når tida for ulike tiltak er inne. Kunsten er å ligge et steg foran.

Gøy med TINE Bedriftsstyring!

Styringsverktøyet TINE Bedriftsstyring (TBS) har slått godt an blant produsentene. Flere og flere oppdager at dette er et godt verktøy i den daglige drifta. Otterøya samdrift er et godt eksempel.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås