Meny

Sjekkpunkter for mindre jurbetennelse i sommer

Storfenæringa har mål om å redusere bruken av antibiotika og samtidig forbedre dyrehelse og dyrevelferd. I mjølkekubesetninger er jurbetennelse fortsatt den hyppigst forekommende sjukdommen og ansvarlig for mer enn halvparten av all antibiotika som brukes.

Flere endringer i dyrevelferdsindikatoren

Nå har alle TINEs melkekuprodusenter fått tilgang til sin egen dyrevelferdsindikator på medlemssidene. Under lanseringsperioden fra mai til juni har vi mottatt en rekke gode innspill til forbedringer. Flere forbedringer er allerede gjennomført. Her finner du en detaljert oversikt.

Er du klar over den store prisforskjellen på mjølk gjennom året?

Når ytre føresetnadar endrar seg, er det viktig å finne ut kva utfordringar og moglegheiter dette kan gi. I første halvår 2020 har vi hatt tre ulike tall – 0,96 frå årskiftet, så 1,01 og no i sommar 1,05. I tillegg har TINE auka forskjellane i mjølkepris mellom best og dårlegast betalte månad.

Hva er riktig høstetid?

I mylderet av avgjørelser er nok beslutningen om når man skal starte slåtten en av de vanskeligste og kanskje også av de viktigste for grovfôrdyrkeren. Det eneste som er helt sikkert er at det ikke går an å gi noe fasitsvar på nettopp hva som er riktig høstetid. Her er uansett noen refleksjoner til ettertanke som kanskje kan hjelpe på beslutningsgrunnlaget.

Dyrevelferdsindikatoren - en oversikt

Før sommeren vil TINEs verktøy for å «måle» dyrevelferd – dyrevelferdsindikatoren – bli gjort tilgjengelig for medlemmene i kukontrollen. Denne artikkelen beskriver de ulike elementene som inngår i indikatoren, og hvilke ting som ikke fanges opp.

Veks kjea godt nok på beite?

Tilveksten det første leveåret har betydning for korleis kjeet skal bli som mjølkegeit. Ein må rekne med at tilveksten går ein del ned på beite, men kjea bør auke vekta med om lag 2,5-3 kg per månad i beitetida, altså ein tilvekst på 80–100 g per dag.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås