Meny

TINE og dyrevelferd – dine tilbakemeldinger er viktige

Denne vinteren har det vært stor aktivitet rundt temaet dyrevelferd i produsentlaga. Nå vil TINE gjerne ha innspill til videre arbeid med dyrevelferd. Det er sendt ut en questback på e-post til medlemmene.

Det er holdt mange medlemsmøter med tillitsvalgte og fagrådgivere og enda flere lokale grendetreff med diskusjoner rundt hvordan vi får til god dyrevelferd i praksis.

Ta deg tid til å svare

Den tar ca. 10 minutter å besvare spørsmålene i questbacken. Vi  håper mange vil benytte denne muligheten til å komme med tilbakemeldinger. Gå inn via lenka i e-posten eller trykk på lenka nedenfor.

lenke til Questback

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås