Meny

Vokser kalvene dine godt nok?

Når en omgås kalvene ved hvert fjøsstell er det vanskelig å se de små daglige endringene i utvikling og vekst. Ikke stol for mye på eget øyemål, men innfør brystmåling som fast rutine. Legg et målebånd i bukselomma neste gang du skal i fjøset, og sett av litt ekstra tid til å måle noen kalver.

Brystmål som evalueringsmetode.

Vektmåling er en sikker men utstyrskrevende metode for å vurdere kalvens vekstutvikling. Det er mest vanlig å anvende brystmål som kontrollmetode, fordi de færreste har ei anvendelig dyrevekt. Brystmål i kombinasjon med visuelle vurderinger av kalven er gjennomførbart i alle fjøs. Brystmål egner seg godt til å vurdere om kalvens helsetilstand og næringsopptak har vært god. 

Stemmer kartet med terrenget?

Kalvens brystomfang og størrelse må sees i sammenheng med alderen. For å vurdere måleresultatene, har vi i TINE laget et kontrollskjema som vist i figuren nedenfor. Kalven bør befinne seg på eller over den grønne linja. Ved å markere punktet for kalvens alder og brystomfang vil en straks se om kalven er for liten eller stor nok.

Kalvetilvekst

Kontrollskjema for brystmål av kvigekalver. Målet er at flest mulig kalver skal komme over den grønne linja.

Vokser kalvene godt nok ?

Gjentatte målinger vil vise kalvens vekstutvikling. Fødselsvekten har stor betydning for hvilken vektskurve (rød, grønn eller blå) den kan forventes å følge. En kalv med lav fødselsvekt er ikke nødvendigvis en dårlig kalv dersom den følger retningen på de markerte linjene. Da vokser den godt på tross av lav utgangsvekt. Verre er det om kalv ikke øker nevneverdig i brystomfang mellom to målinger Avstanden til den anbefalte tilvekstlinja øker. Altså et tegn på for svak tilvekst.  Mange kalver har en liten stagnasjon i veksten i uka før og etter mjølkeavvenning, men dyra bør deretter vokse i takt med de skisserte linjene.

Blanke kontrollskjema til bruk ute i besetningen er lagt som vedlegg i saken. Det er laget ett skjema for NRF kviger og ett for NRF oksekalver.

Anbefalt tilvekst.

En gjennomsnittlig tilvekst i mjølkefôringsperioden på over 700 g/dag er ønskelig sett i forhold til vekstevne og mjølkeytelse seinere i livet.  Anbefalt mål og vekt ved 3 mnd

  • Kviger som skal kalve ved 2 års alder, bør måle 103-105 cm (ca 108 kg)                       
  • Okser bør måle 106-107 cm (ca 116 kg). Gjerne høgere i besetninger med intensiv framfôring

Tilstreb korrekt måling

Kalven må ikke få en stressende og ubehagelig opplevelse av målingen. Det er derfor en fordel å ikke være aleine om målejobben. Fanghekk kan være et nyttig hjelpemiddel, men da bør kalvene være vant til å bli fiksert.

  • Kalven må stå mest mulig naturlig, være rett i ryggen og ha hodet framover
  • Legg målebandet rett bak forbeina og over manken
  • La båndet ligge inntil dyrekroppen uten stramming. Stram så inn 2 cm i forhold til utgangspunktet og les av målebåndet!

Feil oppstilling av kalven eller for lite eller for mye stramming av målebandet gir fort målevariasjoner på både 2 og 3 cm. Husk at trening gjør mester og at sosialisering av kalvene også er bra!

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås