Meny

Kalvedødeligheten går ned

Kanskje er det bedrede kalvingsforhold, tidlig tildeling av råmjølk og riktig mjølkefôring som har hjulpet? Tall fra Kukontrollen de siste tre åra viser iallfall en gledelig reduksjon i kalvedødeligheten.

 

Lav dødelighet, men fortsatt forbedringspotensial

I 2015 lå risikoen for å dø på under 2,5 prosent på 180 dager (se figur). Dette er lavest i Norden, hvor de andre landene ligger mellom tre og ni prosent. Men det er fortsatt mulig å redusere mer og også redusere forekomsten av sjukdom som luftveislidelser, diaré og leddbetennelser som ikke nødvendigvis fører til død, men dårlig trivsel for kalven og redusert vekst og produksjonspotensiale. 

Kalvedødelighet

 Figur 1. Risiko for døde kalver i Norge opp til 180 dager etter fødsel. Kilde: Olav Østerås, data fra Kukontrollen

 

Årsaker til kalvedød

Hard kalving, kalving i løsdrifta og svikt i råmjølktilførselen er vanlige årsaker til kalvedød. Men ofte er problemer med kalvedød sammensatt. Dårlige rutiner for fôring av mjølk og grovfôr (for lite, dårlig hygiene), brå fôroverganger og dårlig hygiene i fjøset (luftkvalitet, underlag og så videre) er andre aktuelle faktorer.
Smitte kommer noe lengre ned på lista. Oppvarming av kalven og rask tilførsel av råmjølk (sondefôring når kalven ikke suger selv) kan være livreddende etter harde kalvinger.

Mineraltilskudd i sinperioden virker også forebyggende mot svakfødte kalver.

Viktige tiltak for å unngå sjukdom og død på kalv etter fødsel


Råmjølkstildeling:

  • Kalven skal ha råmjølk av god kvalitet (minst 50 g IgG/liter)
  • Gi råmjølk gjennom smokk med relativ liten åpning.
  • Mengde råmjølk ved første fôring bør tilpasses kalvens størrelse (8,5 % av kroppsvekt)
  • En middels stor kalv på 40 kg skal bli tilbudt 3,5 liter kroppsvarm (37oC) råmjølk så fort som mulig etter fødsel og senest innen to timer.
  • Virker kalven fortsatt sulten, tilby mer råmjølk
  • Kalven bør drikke ytterligere tre til fire liter i løpet av det første levedøgnet
  • Bruk all råmjølk fra første utmjølking før annen råmjølk
  • Stol ikke på amming. Gi råmjølk i flaske det første målet for å sikre at kalven får i seg nok
  • Kalver som ikke drikker eller kun får i seg en liter ved første fôring,anbefales sondefôring til anbefalt mengde. Spør din veterinær om opplæring.

 

Kilder: Kukontrolldata, 2015 og Godt kalveoppdrett, 2015

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås