Meny

Hvorfor er bruk av semin et godt valg?

Ta del i avlsframgangen, ha kontroll på når kyrne kalver og unngå sjansespillet det er ved bruk av gårdsokse. Det er mange gode grunner til å bruke semin.
Ta del i avlsframgangen, ha kontroll på når kyrne kalver og unngå sjansespillet det er ved bruk av gårdsokse. Det er mange gode grunner til å bruke semin.

Bruk av semin sikrer at besetningen din til enhver tid er av beste avlsmessige kvalitet. Med gårdsokse satser du alt på ett kort. Les om alle fordelene med semin.

Tilslutningen til semin er i dag på 85 prosent og Geno har et mål om å nå 90 prosent i 2018. Det er mange gode grunner til å få opp seminandelen.

Et framtidsrettet valg

Mange bygger nytt eller bygger om fjøs med tanke på en framtidsrettet produksjon. Stadig flere velger melkerobot. I en slik situasjon må besetningen være av beste kvalitet, særlig med hensyn på jureksteriør og utmelkingshastighet.

Mange års avlsarbeid ligger bak dagens NRF-ku. Et velorganisert avlsopplegg med god oppslutning om de tiltak som har vært gjennomført og en god tilslutning til Kukontrollen, har gjort at vi har et effektivt avlsarbeid på alle egenskaper i avlsmålet. Det gode arbeidet som er gjort er opp til deg som medlem å «høste». Dette betyr i praksis å benytte seg av oksene som er tilgjengelig til enhver tid. Ved å benytte seg av Geno avlsplan settes det opp optimale kombinasjoner per ku. Dette er ikke mulig med bruk av gårdsokse. Da risikerer du å benytte en okse med kritisk dårlige egenskaper på veldig mange kyr.

Egen gårdsokse kan gi tap på kr. 1250 per paring

Å beregne hva du taper med å bruke gårdsokse er krevende. Tapet vil variere med hvilken kvalitet det er på oksen som benyttes. En gjennomsnittlig gårdsokse vil ha en avlsverdi som i snitt er 15 poeng dårligere enn eliteoksene. Beregninger viser at du taper kr. 1250 per paring med gårdsokse. Data fra Kukontrollen viser at kostnadene til semin utgjør kun 3,2 prosent av de totale kostnadene i melkeproduksjonen.

Ved livdyrsalg oppnår du i tillegg bedre priser på dyr med god avlsverdi. Regelverket i Nortura tilsier kr. 300,- per avlsverdipoeng.

Ikke ufarlig med gårdsokse

Å ha gårdsokse gående blant kviger eller kyr kan være en fare. Oksen kan se på røktere i fjøset som inntrengere i hans revir. Det er dessverre altfor mange tragiske ulykker med okse blant kyr som kunne vært unngått. Det er heller ikke uproblematisk å sende oksen inn i kvigebingen eller kviger inn til oksen. Stor rideaktivitet kan skade dyra i bein og kryss.

Vet du når kua skal kalve?

Med bruk av gårdsokse har du ikke full kontroll på når kyrne skal kalve. God forberedelse i forhold til kalving er viktig. Ikke minst må kua avlates til riktig tid for at laktasjonen på kua skal bli best mulig. Riktig hold på dyra ved kalving er viktig for brunst og drektighet etter kalving. Med bruk av semin har du kontroll på kalvingstidspunktene.

Tips for inseminering i beitesesongen

Mange har kviger ute på sommerbeite og synes det er vanskelig med inseminering på den tiden. Fôrhekk med fanghekk er en god mulighet for å sette fast kviger på beite ved inseminering. En løsning kan også være å la kvigene gå med kuflokken på sommeren. Mange har gode erfaringer med dette. Planlegg generelt å inseminere flest mulig rett før beiteslipp og rett etter hjemkomst. 

Bruk hjelpemidler for bedre brunstkontroll

Synes du brunstkontroll er vanskelig? Det kan være flere årsaker til det, men for mange er tidsfaktoren kritisk. Å observere brunst tar tid og alle hendelser som sliming, blødning og fysiske tegn bør noteres.

Det finnes hjelpemidler for dem som synes det er vanskelig å bruke nok tid på brunstkontroll eller som har problemer med å observere brunsttegn. Stadig flere benytter seg av aktivitetsmålere. Her registreres all aktivitet i kuflokken. Dette lagres og det gis beskjed om avvikende aktivitet (brunsttegn) via pc eller en annen styringsenhet. Det finnes ulike systemer på markedet. Mange velger en løsning som følger «melkingssystemene». Etter hvert har også mange valgt Heatime, et frittstående system som kan benyttes på både kyr og kviger. Det er utmerket på beite og der kvigene går i egne fjøs med mindre tilsyn. Dette systemet kan også benyttes i båsfjøs.

 Bjørn Sæteren

Bjørn Sætren er melkeprodusent i Løten. Han har hatt aktivitetsmåleren Heatime i mange år og har vært veldig fornøyd med dette hjelpemidlet. Han vil anbefale alle å bruke 100 prosent semin. – Skal du ha en avlsmessig framgang du bruke semin, påpeker han.

Behov for hjelp? – Ta kontakt

Brunsten observeres og det insemineres, men kalven uteblir? Det finnes hjelp å få. Ta kontakt med din praktiserende veterinær eller din TINE rådgiver. Disse kan finne den rette fagpersonen som med sin kompetanse kan bidra til å få bedre drektighetsresultater i besetningen.

Valget om bruk av semin er framtidsrettet. Brunstkontrollen behøver ikke å bli vanskelig ved bruk av gode råd, de riktige hjelpemidlene, god planlegging og notater.

Vår anbefaling – ditt valg!


TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås