Meny

God avl gir økt inntjening

En god plan for avlsarbeidet i egen besetning viser resultater. Det er erfaringen til Svein Arve Ruud og Hans Snerting som er to av avlsrådgiverne som utfører Utvida avlsplan. Foto: Eva Hultman.
En god plan for avlsarbeidet i egen besetning viser resultater. Det er erfaringen til Svein Arve Ruud og Hans Snerting som er to av avlsrådgiverne som utfører Utvida avlsplan. Foto: Eva Hultman.

Dersom du systematiserer avlsarbeidet kan det være penger å hente. Samtidig kan det lette arbeidet og ikke minst bedre dyrevelferden i din besetning. Les hvordan du kan komme i gang med en optimal avlsplanlegging nå.

- Hvor mye penger bruker du i året på å vedlikeholde traktoren? spør avlsrådgiver Svein Arve Ruud. Dyrematerialet er for viktig til å komme i annen rekke. Dyra er grunnlaget for inntekten på gården din. Vi må ha fokus på enkeltindividet og med det stadig forbedre dyrematerialet, påpeker Ruud.

Forbedring etter ditt ønske

Få hjelp til å lage en plan for den avlsmessige utviklingen som du ønsker for din besetning. Bestiller du en utvida avlsplan vil en fagrådgiver kunne bistå med:

  • En vurdering av eksteriøret
  • Se på styrker og svakheter hos de enkelte dyrene.
  • En systematisk gjennomgang av besetningen og diskusjon rundt enkeltdyr
  • Planlegge kombinasjoner som er sterke på de egenskapene du mener er viktige

Dette vil bidra til å få opp det genetiske nivået på besetningen.

Hva bør forbedres?

Har du kyr med dårlig jur, som bruker lang tid i roboten eller som har dårlige bein og klauvhelse? Ønsker du å få opp melkemengden? Avlsrådgiveren er drilla på eksteriørvurdering og kan bidra med sin avlskompetanse. Sammen finner dere de rette kombinasjonene og kan utnytte eliteoksene på best mulig måte.

Spennende med seminokseemner

Avlsrådgiverne kan fort se hvilke kyr som holder mål som oksemødre. Det å få fram gode seminokseemner gjør avlsarbeidet i egen besetning mer interessant og spennende. I tillegg gir det økte muligheter for å bidra inn i det sentrale avlsarbeidet.

Bonde på Inderøy satser på avl

Kjetil Ingul driver med melkeproduksjon på Inderøy. Han er opptatt av helheten i besetningen, det at de aller fleste kyrne har gode produksjonsresultater samt god fruktbarhet og helse. Faren Kristian Ingul har vært opptatt av avl i lang tid, noe som har smittet over på Kjetil som nå driver gården. Opp gjennom årene har det vært levert mange okser til Geno fra gården Bosnes. Det er som «krydder i hverdagen» når Geno vil kjøpe et seminokseemne, sier Kjetil Ingul. Innkjøpte okser fra Bosnes som har gått videre hos Geno finner du en oversikt over her.

Ingul

Interessen for avlsplanlegging har gitt god uttelling på levering av okser til Geno fra gården til Kjetil Ingul. Foto: Hans Snerting

Bruksdyrkryssing og rasevalg

Ønsker du å krysse inn kjøttfe? Avlsrådgiveren kan også komme med anbefaling om hvilke kyr som er aktuelle å inseminere med kjøttfe og samtidig gi råd om rase.

Opplegg etter eget ønske

Hvordan tjenesten Utvida avlsplan benyttes er opp til deg og avtales med avlsrådgiveren. Hva foretrekker du?

  • Bruke Geno avlsplan og selv sette inn de ulike valgene
  • Rådgiveren legger inn de ulike valgene og du skriver selv ut planen
  • Få en ferdig avlsplan hos avlsrådgiveren

Avlsrådgiveren kan ta en gjennomgang av programmet og vise hva som må til for å legge inn egne valg.

Oppfølging ved nytt utvalg av okser

Med mindre du ønsker å oppdatere avlsplanen selv, har rådgiveren ansvar for å levere oppdatert avlsplan etter hver avkomsgransking (tre ganger i året). For å holde oppe trykket på god avlsplanlegging i besetningen, vil det være en fordel å ha en årlig besetningsgjennomgang. Legg en plan for dette sammen med avlsrådgiveren din.

Noen valg varer evig!

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås