Meny

Fikk kontroll over kalvedødelighet og lav tilvekst i Ring samdrift

Et ivrig ungt par, Ingrid Vea og Tor Stian Jensen, møter oss på vakre Nordre Vea gård ved Mjøsa. De er fornøyde over nettopp å ha fått den nye melkeroboten i gang på Ring samdrift. Men som mange andre storfebønder, har også de til tider strevd med helsa på dyra. For 1–2 år siden opplevde de høy kalvedødelighet og lav tilvekst, men klarte å snu den negative trenden. Les mer

Null dødlighet og økt tilvekst

Nøkkelrådgiver Sverre Wedum, som også er lean-rådgiver, bisto Ingrid og Tor Stian med å få oversikt over situasjonen. Etter hvert ble også TINE-veterinær, Guro Sveberg, koblet inn. Målet var klart; ingen dødelighet og økt tilvekst. Den praktiserende veterinæren rapporterte om mye luftveisinfeksjon og påfølgende høy dødelighet. Et flertall av kalvene viste dårlig vomfunksjon og noe redusert allmenntilstand. Kalvene trengte stabilitet og minst mulig endringer. Derfor avventet vi utedrift og konsentrerte oss om et felles første mål; sterke robuste kalver som bedre kunne takle infeksjonene de ble utsatt for. De tiltakene som gir størst effekt hos den enkelte bonde er de tiltakene som skal prioriteres først.

Bygg sterkere kalver

For å få sterke robuste kalver med bedre tilvekst fokuserte vi på tre hovedtiltak;

1. Sikre råmelkstildelingen og økt energi ved bruk av mer helmelk.

2. Bedre tilgang på grovfôr, kraftfôr og vann for bedre vomfunksjon.

3. Rask behandling av kalver som viser tegn til endret allmenntilstand.

Fra 4 til 6 liter melk pr. dag

Basert på tidligere råd om melkeforing, hadde Ring samdrift gitt kun 4 liter melk daglig. Ved bruk av erstatning, hvor energiinnholdet er vesentlig lavere enn i helmelk, ble dette for lite, spesielt når grovforopptaket var dårlig. Tidligere avvente de kalvene ved 4–5 måneds alder, men ved å gå over til 6 liter helmelk pr. dag (2 mål), klarer de nå å avvenne på ca. 12 uker uten å bruke mer melk totalt. Vi diskuterte også alternativene å avvenne på 8 uker og å gi 3 liter melk 3 ganger daglig de første 3-4 ukene, for så å redusere vesentlig fra 4 ukers alder (to trinns metoden). Se kalvebrosjyren. Det er imidlertid viktig at rutinene tilpasses hverdagen på den enkelte gård.

Økte levendevekst fra 250- til 1040 gram pr. dag

Nå overlever kalvene og det er mye artigere å gå i fjøset, utbryter det ivrige paret. Kalvene er tydelig mer aktive og nysgjerrige. De har også startet med å syrne melk fra 1–2 ukers alder for blant annet å forebygge diaré. Tilvekstmålinger følges opp av nøkkelrådgiver og viser en endring fra gjennomsnittlig tilvekst på 250 g pr. dag til 1040 g (og opp til 1400 g) etter at de satte i gang tiltak. Tidligere var kvigene 29,5 måneder gamle ved innkalving. Nå kommer de tidligere i brunst, noe som gir innkalvingsalder 3 måneder tidligere (26,5 måneder), og fortsatt har de mer å gå på for å komme ned på 24 måneder. Kortere tid i enkeltbinger gir også raskere omløp og mindre smittepress da det er enklere å tømme binger og få vasket mellom innsett. - Nå er det artig å levere oksekalver til livdyr, sier paret fornøyd!

Ring samdrift på beite

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås