Meny

Det er når kalven er nyfødd den treng mest melk

Bruk mest melk når kalven er ung og stort sett bare kan få energi fra dette fôrmidlet.
Bruk mest melk når kalven er ung og stort sett bare kan få energi fra dette fôrmidlet.

Mange bønder praktiserer å trappe opp melkemengden til kalvene de første dagene/ukene etter de er født. Gradvis opptrapping av melk høres lurere ut enn det er!

Jeg vil også denne uka vise til ei spørreundersøkelse om kalvefôring som ble gjennomført ved Høgskolen i Nord-Trøndelag høsten 2014. Resultatene gir en god pekepinn på hvilken melkefôringspraksis som anvendes i norske fjøs, siden 172 svarte på undersøkelsen.

Generelt er det for mange produsenter som fôrer kalvene med for lave melkerasjoner både blant bruk som anvender helmelk, erstatningsmelk eller kombinerer hel- og erstatningsmelk.  Samtidig er det for mange som bruker for lang tid til å trappe opp til den maksimale mengden.

De helt eksakte svara fra «helmelksgruppa» er vist i tabell 1. Kort forklart viser tabellen antall svar fordelt på maksimal melkemengde (loddrett). Leses tabellen vannrett på den gitte melkemengden, fordeles svarene i henhold til hvor gammel kalvene er når de får den oppgitte maksmengden melk. De fleste produsentene svarte at kalvene fôres med maksimalt seks og sju liter melk. Av de 62 som kun brukte helmelk, oppgav 21 at kalven var på maksimale melkemengden ved to-ukers alder, men tre-fire ukers opptrappingstid praktiseres også.

melkerasjon_kalv_dogn

TINE’s anbefalinger – kalvens første leveuker

Mengde råmelk ved første porsjonsfôring bør tilpasses kalven størrelse (8,5 % av kroppsvekt), og som dagsrasjon kan kalven trygt drikke et melkevolum tilsvarende 20% av egen kroppsvekt. Dette betyr at en middels stor kalv på 40 kg skal ved første fôring tilbys 3,5 liter kroppsvarm (37oC) råmjølk, og en dagsrasjon på åtte liter alt fra dag en.  

Melk er hovedfôret til kalven de første tre-fire ukene. En kalv med god tilvekst vil være mellom 55-60 kg (86-88cm brystmål) ved tre til fire uker, og dersom en skal følge 20%-regelen til «punkt og prikke» vil kalven uten problemer kunne drikke 11-12 liter melk når den er så gammel. I TINEs kalvebrosjyre har vi imidlertid valgt og forholder oss til åtte liter melk som høgeste anbefalt mengde. Dette gir en god nok tilvekst, er realistisk å gjennomføre i de fleste fjøs, og er et billigere alternativ enn å utfordre kalven til å drikke det maksimale melkevolumet den behersker.

TINE’s anbefalinger - fra fireukersalder

Fra fireukersalderen det viktig å fôre slik at vomutviklinga kommer i gang. Dette innebærer en nedtrapping av melkefôring over tid samtidig som tilstrekkelig med kraftfôr og grovfôr er lett tilgjengelig for kalven. Tabell 2 er hentet fra brosyren «Godt kalveoppdrett» og presenterer fire ulike melkefôringsstrategier. Om kalven har fått en bra start og vokser godt, har den ingen problemer med å følge fôringsalternativ 1.  Med unntak av besetninger som driver økologisk, kan kalven avvennes melk ved åtteukersalder, forutsatt at kalven tar opp minst 1 kg kraftfôr.

strategier meldetildeling

1) Mengde råmelk ved første fôring bør tilpasses kalven størrelse (8,5 % av kroppsvekt).
2)Første leveuke. Gradvis overgang fra råmelk til helmelk. Vær forsiktig med for kald eller for sur melk. Kalven kan trygt drikke et melkevolum tilsvarende 20% av egen kroppsvekt.
3) Helmelk eller erstatningsmelk etter ei uke.  Mengde erstatningsmelk må justeres i forhold til energi-innholdet: 8 liter helmelk = 7,4 liter erstatning 1, eller 9,7 liter av erstatning 2 (tabell 2). 
 4) Bruk kraftfôr tilpasset kalv / økologiske kalvekraftfôr. Avvenning fra melk kan skje når kalven tar opp 1 kg kraftfôr per dag i tre påfølgende dager. Kraftfôr tildeles etter appetitt til kalvene tar opp 2 kg per dag.
 5) Følg spesifikke krav på melkefôring i økologiske besetninger.

Så vårt budskap denne uka er: Bruk mest melk når kalven er ung og stort sett bare kan få energi fra dette fôrmidlet!

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås