Meny

Den livsviktige starten

Milwaukee Brix refratometer
Milwaukee Brix refratometer

Tildeling av nok råmelk med tilstrekkelig antistoffinnhold raskt etter fødsel er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et sunt og godt kalveoppdrett. Kunnskap om råmelkas kvalitet gir muligheter til å styre råmelkstildelingen mer presist og lagre råmelk med god kvalitet til senere bruk. Et digitalt refraktometer måler innholdet av antistoffer i råmelk raskt og enkelt. Dette er i salg nå.

Råmelkskvalitetens betydning

Morkakas utforming hos storfe tillater ikke overføring av antistoffer fra mor til avkom i fosterstadiet, noe som gjør at kalven fødes helt uten immunforsvar. Alle kalver er avhengig av tilførsel av antistoffer via råmelk kort tid etter fødsel, for å oppnå beskyttelse mot de smittestoffer som finnes i miljøet.

Skal kalven få en god start er det tre faktorer som er viktige:

  • nok råmelk
  • god kvalitet på tildelt råmelk
  • rask tildeling av råmelk etter fødsel

Tine Rådgiving anbefaler å tilby alle kalver minst 4 liter råmelk av kjent god kvalitet, så raskt som mulig etter fødsel (helst innen 2 timer). Har ikke mora god nok råmelk lønner det seg å tine råmelk med bedre kvalitet fra fryseren og gi dette til kalven.

Under halvparten av norske kyr produserer råmelk av god nok kvalitet

Antistoffinnholdet i råmelk varierer hos NRF. Godt under halvparten av norske kyr produserer råmelk av god nok kvalitet det vil si råmelk som inneholder mere enn 50 g IgG/L. Eldre kyr (4.laktsjon og eldre) produserer den beste råmelka. Andrekalvskyr produserer den dårligste råmelka. Andre faktorer som påvirker råmelkskvaliteten er:

  • fôring i sinperioden
  • sinperiodens lengde
  • utmelkingstidspunkt etter kalving
  • årstid. Kyr produserer råmelk av dårligere kvalitet om vinteren enn om sommeren.

Test råmelk med et digitalt refraktometer

Et Milwaukee Brix refraktometer, som raskt og enkelt skiller mellom god og dårlig råmelk, ble testet ut i Trøndelag våren 2015. Et digitalt refraktometer er, i motsetning til et kolostrometer, temperaturuavhengig. Det vil si at råmelken ikke trenger å kjøles ned til 20 °C før måling kan utføres men målingen kan utføres direkte etter melking. Refraktometeret kan være følsomt for lys og forurensing i råmelka. Det er derfor viktig at råmelka blandes godt før prøvetaking slik at prøven blir representativ.

Bestill et Milwaukee Brix refratometer på mail: bestilling@animalia.no 

Refraktometer digitaltI alt 17 melkeprodusenter har deltatt i forsøket. De har sendt inn til sammen 260 råmelksprøver for å sammenligne målinger i felt og målinger på TINE Mastittlaboratoriet i Molde. Produsentene ble også bedt om å foreta en visuell vurdering av råmelken for å se på sammenhengen mellom hvor tykk og gul råmelka ser ut og reelt innhold av antistoffer. 

Det digitale refraktometeret viste god robusthet og det var god sammenheng mellom målinger gjort i felt og på laboratoriet.

Refraktometer indikasjon brix 

Når det gjelder den visuelle vurderingen av råmelken så kan vi konkludere med at dette ikke er en god nok metode for å kontrollere råmelkskvaliteten. Av de 144 råmelksprøver som var klassifisert som dårlige (under 20 Brix-verdi), ble nesten 50 % bedømt som middels og 15 % ble bedømt som god. Av de 38 råmelksprøvene som ble klassifisert som meget gode (Brix-verdi > 24) ble ingen bedømt som dårlige men 18 % ble bedømt som middels og 66% ble bedømt som god.

Gi kalven en god start!

Forebygging av kalvesjukdommer er svært lønnsomt. Kalvesjukdom medfører tap i form av redusert tilvekst, økte fôrkostnader og veterinærregninger. I tillegg vil sjukdom hos kalv ha en negativ innvirkning på både ytelse og fruktbarhet. Den enkeltfaktoren som er viktigst i forhold til kalvens helse og motstandskraft er at den tar opp nok immunstoffer fra råmelka. Veldig mange av kalvehelseproblemene vi ser i dag kan unngås ved å bedre immunstatus hos den nyfødte kalven. Overvåking av immunstatus hos spedkalv bør derfor inngå som en viktig del av driftsrutinene i veldrevne besetninger.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås