Meny

Bedre jur i sikte

Jens Birger Gjerde benytter seg av Utvida avlsplan hvert år for å sikre seg den avlsmessige utviklingen han ønsker for besetningen sin. Foto: Anita Larsen.
Jens Birger Gjerde benytter seg av Utvida avlsplan hvert år for å sikre seg den avlsmessige utviklingen han ønsker for besetningen sin. Foto: Anita Larsen.

Med mål om høyere avdrått og bedre jureksteriør på dyra, har Jens Birger Gjerde benyttet seg av tjenesten Utvida avlsplan to år på rad. - Dette vil han vil fortsette med. Han har stor tro på at resultatene snart vil vise seg.

Avkommene etter bruk av den første utvida avlsplanen kalver neste år. - Disse kvigene har alle god avlsverdi rundt 15 og jeg har derfor høy forventning til kalvene, sier Gjerde.

Han har vært heldig med stor andel kvigekalver seinere tid, og håper dette hellet fortsetter samtidig som det hadde vært kjekt å få en oksekalv igjen som kan være interessant for Geno.

Levering av kalv til Geno vekket avlsinteressen

Gjerde er melkebonde i Etne i Hordaland på 10. året. Han har alltid vært opptatt av avl, men det var når har fikk levert kalv til Geno at interessen for avlsarbeid ble vekket for fullt. Han bestemte seg for å benytte seg av rådgivingstjenesten Utvida avlsplan. Avlsrådgiver i Etne, Anita Larsen, hadde snakket varmt om dette.

Økt avdrått krever bedre jur

- Jeg har beiteområdet et godt stykke fra fjøset, forteller Gjerde. - Dette har vært tungvint og jeg har derfor lagt om til konsentrert kalving med sinperiode på sommeren. - Jeg ønsker også å få noe høyere avdrått på dyra. Vi skjærer klauvene regelmessig og tilbakemeldingen fra klauvskjæreren er at besetningen jevnt over har gode bein og klauver. - Det jeg ikke har vært helt fornøyd med er jurene, fortsetter han.  - Skal du ha høyere produksjon på dyra dine må de ha gode jur, var den klare meldingen jeg fikk fra avlsrådgiver Anita Larsen, sier han.

Med dette i tankene hadde Gjerde for tre år siden sin første utvida avlsplan hvor han sammen med Larsen gikk gjennom dyra sine og fikk vurdert styrker og svakheter. På grunnlag av dette ble det lagt inn egenskapsvalg på en del av kyrne. Gjerde fikk dermed en avlsplan som var skreddersydd for sin besetning med vekt på de egenskapene han ønsket å forbedre.

Avlsrådgiving - et inspirerende arbeid

Larsen har vært avlsrådgiver siden oppstarten med spesialrådgivere innen avl i 2010. Hun hadde et sterkt ønske om å bli avlsrådgiver og angrer ikke på dette. – Jeg trives med å komme ut på gårdene og observere dyr, sier Larsen.  - Utvida avlsplaner og eksteriørvurdering gir en unik mulighet til å komme i kontakt med både dyr og bonde.

- Det er inspirerende å se at avlsarbeidet virker. Larsen viser til en av produsentene sine som hadde mye problemer med dårlige klauver. Etter å ha lagt vekt på klauver i avlsplanen i flere år har det blitt mye bedre.

Få bedre jur før roboten kommer

I området til avlsrådgiveren er det mange som har anskaffet seg melkerobot. - Det er en positiv satsing med nybygg og ombygging av fjøs. - Mange ser først når roboten tas i bruk at det settes høyere krav til jureksteriøret, sier Larsen. - Dyr må slaktes fordi de har jur som ikke egner seg i roboten. Dette kan unngås. Ikke vent med å legge vekt på juregenskapene i avlsplanene, reklamerer hun.

- Benytt Utvida avlsplan med det samme tanken om nybygg og robot melder seg, oppfordrer Larsen. - Få en gjennomgang av dyrene og legg inn egenskapsvalg på dyr som er svake på viktige juregenskaper. Jur kan også brukes som buskapsegenskap. Få opp det avlsmessige nivået på jur i besetningen før roboten tas i bruk.

Årlig gjennomgang

Anita Larsen skal snart til Jens Birger Gjerde igjen for den tredje utvida avlsplanen. Gjerde ønsker å ha en årlig gjennomgang av dyrene sine. - Det er en fryd å komme i fjøset til Gjerde, uttrykker Larsen. - Han har så rolige dyr og godt håndlag med dem.

- Da faren min drev gården la han vekt på godt lynne, sier Gjerde. Han ser at avlen virker. Nå er han spent på avkomsgranskingsresultatene for de to oksene han har levert til Geno. - De står som venteokser og har ikke så lenge igjen før de får sine første verdier, sier han spent.

Det er et nåløye å komme gjennom for å bli tatt ut som eliteokse, men både Gjerde og Larsen krysser fingrene for at det snart kommer en eliteokse fra Etne.

Anita Larsen - avl rådgiver

Anita Larsen synes hun har en unik mulighet til å komme i kontakt med både dyr og bonde i arbeidet sitt som avlsrådgiver.Foto: Dag Silde

10795_Hoøen

Det har vært mange eliteokser med gode verdier for jur den seinere tid. En av dem er 10795 Hoøen med en jurindeks på 130. Se det gjeldende utvalget av eliteokser.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås