Meny

Unngå sporer. Ta kontroll over silopakkingen

Sommeren har vart en stund, og for de aller fleste er ei hektisk periode med grashøstinga i full gang. Det er nå en har mulighet til å påvirke kvaliteten på grovfôret, inkludert sporeinnholdet.

Det er aldri for seint å gjøre justeringer – kanskje finner du noe du kan ta tak i blant tipsene her.

Stubbehøyde til besvær

Alle vet at stubbehøyden bør være minimum 10 cm, men hvor enkelt er det egentlig å få det til i praksis? Det kan være nesten umulig uten innkjøp av ekstra slepesko eller meier til slåmaskina. Det er absolutt ingen skam å studere instruksjonsboka nøye eller ringe en ekspert på området for å få slåmaskina på stell. I tillegg til slepesko og høydejustering av slåttebjelken, vil riktig innstilt fjæroppheng for rett marktrykk være avgjørende for slåtteresultatet. For sidemonterte maskiner vil en så enkel ting som riktig lengde på toppstaget, ha avgjørende betydning for stubbehøyden. Og glem for all del ikke å kvesse knivene.

Fortørking, gjenvekst og næringsverdi

I tillegg til at man reduserer faren for å få med seg sporer inn i graset og siloen, vil lenger stubb være fordelaktig for plasseringen av strengen og fortørkinga. I tillegg stimuleres gjenveksten bedre i enga, så totalavlinga går ikke ned selv om du lar det stå igjen litt. Sett med en fôringsrådgivers briller, er det slett ikke negativt for fordøyeligheten av graset, at vi setter igjen den mest trevlerike delen i enga. Det vil synes tydelig på analysebeviset, kraftfôrregninga og i mjølketanken.

Kapasitet kan være en utfordring

Vanligvis settes likhetstegn mellom god høstekapasitet og surfôrkvalitet. Det å utnytte godt høstevær for å berge mest mulig avling, er vesentlig for surfôrkvalitet og økonomi.

Resultater fra en stor undersøkelse i Sverige (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) viser at stor høstekapasiteten også kan ha sin pris.

For mye luft i massen som ikke lar seg presse ut under pakkinga, gir store tørrstofftap både før grasmassen er lagringsstabil og ved uttak fra plansiloer.

Blant de undersøkte plansiloene som inngikk i feltforsøket, var det også noen som nesten ikke hadde tørrstofftap i det hele tatt. Forklaringen var enkel; de hadde lengre kjøreavstand, mindre kapasitet på innkjøringa og fremfor alt, den mest erfarne og betrodde medarbeideren med den nødvendige graden av autoritet til å styre farta på innlegginga etter pakkeresultatet.

Still krav til entreprenørene

Det kan være lett å skylde på entreprenøren for manglende stubbehøyde, feil innstilt høsteutstyr eller manglende bruk av ensileringsmiddel. Ikke glem at det er de gode kundene entreprenørene skal leve av, og at det er lov å stille krav til utførelse og sluttresultat. Ikke vær redd for å betale litt ekstra for kvalitet, det vil nesten alltid lønne seg. Ikke vær for opphengt i pris per ball eller time. Verdien av ei surfôravling av god kvalitet og fri for sporer, kan vise seg å bli verdt litt ekstra både av innsats med våronnarbeidet, gjødselspredninga og slått og høsting. 

Slik begrenser du sporeinnholdet i surfôret:

 1. Unngå at fôret blir forurensa med sporeholdig jord og husdyrgjødsel
 2. Unngå at sporer som likevel blir med på graset, går over i aktiv form og formerer seg i siloen eller i rundballene. Sørg for god pakking og sikker ensilering.

Praktiske tiltak for å unngå sporer i fôret:

 • Sørg for jevn overflate på jorda, og gode tiltak mot vånd/jordrotte
 • Bruk husdyrgjødsla riktig, bland den helst ut med vann. Graset skal være i vekst, men ikke langt. Litt regn eller vanning like etterpå vil være en fordel.
 • Stubbehøyde skal være minimum 10 cm
 • Unngå at jord og møkk blir ”sparka opp” i fôret med feil innstilt rive eller for lav pickup på presse/lessevogn eller snitter
 • Fôrhøsteren vil fungere som støvsuger både når det er tørt og støvete, eller vått og klinete. Sørg for å justere høyden riktig så det slipper inn litt frisk luft langs kanten.
 • Riktig dosering av effektive ensileringsmiddel (her «syndes» det ofte og mye med hensyn til for liten mengde i forhold til høstekapasitet)
 • Rask innlegging kombinert med tilstrekkelig hard pakking, god tetting og helst press på siloen, rask pakking av rundballer.
 • Gras med for lang kuttelengde gir ekstra utfordring med luft i ferdig masse, særlig når fortørkinga har gått for langt (over 30 prosent tørrstoff)
 • Sørg for god hygiene ved innkjøring til plansilo, aller helst betong, asfalt eller oljegrus.

 

Traktor_og_fôr
Den aller viktigste jobben er å sikre at siloen blir godt
nok pakka mellom hvert lass og hindre at sporeholdig
jord og gjødsel blir med traktorhjula opp i siloen.

 

 

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås