Meny

Gode rutiner hindrer medisinrester i tankmjølk

I 2014 registrerte TINE 84 tilfeller med medisinrester i mjølk levert til meieri, noe som førte til at om lag 500.000 liter mjølk ble kassert. Både for den enkelte produsent og for TINE er dette sterkt, uønskede hendelser. Les mer om hvordan du kan unngå at dette skjer hos deg.

TINE har strenge kontrollrutiner, som hindrer at mjølk med medisinrester kommer inn i produktene. 

TINE Rådgiving samler informasjon om hva som har skjedd på gården når en produsent har levert mjølk med medisinrester. Inntrykket fra innsamlet data fra 2014, er at et flertall av hendelsene kan forklares med menneskelige feil og forglemmelser, men at tekniske feil også forekommer

Menneskelige feil dominerer

Det er menneskelig å feile. Likevel er det mye som kan gjøres for å redusere sannsynligheten for at det blir gjort en tabbe.

Dårlig kommunikasjon med avløser ser ut til å være det som oftest skaper problemer. Når du har avløser i fjøset er det viktig å forsikre deg om at han/hun forstår viktigheten av at medisinrester ikke havner på gårdstanken. Gi skriftlige instruksjoner om hvilke dyr som skal mjølkes separat og hvilke rutiner som skal følges! Din nøkkelrådgiver kan tilby informasjonsskriv på utvalgte språk.

Følg alltid tilbakeholdelsestider slik behandlende veterinær anbefaler. Spør veterinæren hvis du blir usikker på om datoen stemmer eller hvis du ikke finner igjen tilbakeholdelseslappen.

Viktig med god merking

Tydelig og konsekvent merking av kyr under behandling og i tilbakeholdelsesperioden er viktig for å unngå misforståelser. Mangelfull merking går igjen som en medvirkende årsak til at feil ku mjølkes på tanken og at feil ku blir etterbehandla. Det finnes mange gode merkemetoder, for eksempel:

  • Bånd til bakføtter og fargespray til bruk på juret
  • Bruk av jurbeskytter under behandling og i tilbakeholdelsestida
  • I båsfjøs er varseltrekanten et godt verktøy som bør kombineres med andre typer merking

Egne rutiner for robot

Besetninger med mjølkerobot bør bruke sjukebinge og separat mjølkemaskin under behandling og i tilbakeholdelsestida. Dersom ei behandla ku likevel skal mjølkes i roboten er det viktig at man kjenner sitt eget system slik at man programmerer på riktig måte. Produsenter har f.eks. opplevd å legge inn feil ku til utskilling, eller å bruke feil innstilling som har ført til at anlegget ikke ble tilstrekkelig vaska etter mjølkinga.

Tekniske feil forekommer også

Tekniske feil ved mjølkeanlegg eller vaskeutstyr har vært årsak til medisinrester i tankmjølk, men disse ser ut til å stå for et mindretall av tilfellene.

Mjølking av behandla dyr på spann med vakuum fra mjølkeledninga er risikabelt på grunn av fare for overløp. Spannmaskin uten forbindelse til mjølkeledninga løser problemet.

Svikt i vaskeautomater har vært mistenkt for å ha ført til at medisinrester har blitt igjen i anlegget og endt opp i tanken ved neste mjølking. Vær derfor ekstra nøye med å kontrollere at vasken går som den skal etter mjølking av behandla dyr.

Feilfunksjon i ventilsystemer i mjølkeroboter har ved et fåtall tilfeller ført til at mjølk med medisinrester har havna i tanken i stedet for i sluket. Bruker du sjukebinge og mjølkeanlegg uten forbindelse med gårdstanken kan du føle deg trygg.

Hjelp oss å hjelpe andre!

TINE Rådgiving er svært interessert i å høre deres tanker om hvordan vi kan bidra til færre uhell med medisinrester i tankmjølk. Kommentarfeltet er åpent!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås