Meny

Systematisk oppfølging gir elitemjølk

Asbjørn er snar til å dra fram at jurhelse er den største utfordringa for mjølkekvaliet. Det er her han har satt inn tiltakene. Det har gitt 100% elitemjølk.
Asbjørn er snar til å dra fram at jurhelse er den største utfordringa for mjølkekvaliet. Det er her han har satt inn tiltakene. Det har gitt 100% elitemjølk.

I Buskap nr 7 i 2013 kunne vi lese om robotbonden Asbjørn Engvoll som har hatt 100 prosent elitemjølk siden han satte inn mjølkerobot i 2011. Besetningen har en ytelse på 10 500 kilo EKM.

100 prosent elitemjølk

På spørsmålet på hvilke sjekkpunkt han jobber med så er Asbjørn snar til å dra fram at jurhelse er den største utfordringa. Det er her han har satt inn tiltakene. Hver måned sender han inn kukontrollprøver. For å understreke fokuset han har på dette punktet, forteller han at det står på tiltaksplanen. Den 1. i hver måned tas prøvene. Han er litt stolt over å ha gjennomført dette ni måneder på rad nå i 2013. Det glapp i oktober, da ble det ei uke senere, men unnskyldningen var god, det var elgjakt. Et lite kontor i fjøset med raskt nett gjør at tine.medlem.no og resultatene er få tastetrykk unna. Selektiv sintidsbehandling etter kartlegging med speneprøve er en av suksessfaktorene. De riktige grepene for hver ku er nødvendig.

Angående vaskerutiner påpeker Asbjørn at rett mengde vaskemiddel i forhold til hardhetsgrad på vatnet er et tips til andre. Etter at vaskemiddeldoseringa ble justert ligger bakterietallet på under 10.

Ikke problem med frie fettsyrer

FFS (Frie FettSyrer) er et ikke noe tema. Ytelsen ligger på over 10 000 kilo, og mange kyr avsines på 20–25 kilo mjølk. Dermed er trolig ikke mjølking mellom 2,5-3 ganger i døgnet noe problem. I tillegg jobbes det hardt med å unngå at kyrne blir for feite ved avsining. Flate laktasjonskurver og hold på 3 ved kalving er besetningens klare mål. Ei ku på 3 i hold er ikke et så vakkert syn i de fleste sine øyne, men Asbjørn mener at det absolutt gir mindre trøbbel.

Sjekkpunktet for lukt og smak er umulig å utføre. Det er rett og slett ikke mulig å få tak i mjølk nedpå tanken slik at det går an å sjekke smaken. Det eneste som går an å få til er å lukte, slik som tankbilsjåføren gjør ved henting.

Frysepunkt har han heller aldri vært borti at har vært for høgt, men han har registrert at dette er noe det prates om i robotmiljøet.

Systematisk og tett oppfølging fra rådgiver mot produsent

- Nøkkelen er tett oppfølging ut mot produsent. Jeg tar alltid kontakt på verdier som utvikler seg i feil retning. Jeg har alltid varslet på verdier mye lavere enn det som er TINE sin innstruks. Jeg har og veldig mange flinke gardbrukere som følger med og tar kontakt med meg så snart det er noe unormalt forteller Merethe Grimsbo som er nøkkelrådgiver i Folldal. Folldal er i dag et av de beste produsentlagene i landet på mjølkekvalitet med over 95% elitemjølk.

Når bonden lykkes med mjølkekvalitet, og det er blitt bra så sender hun alltid en tilbakemelding. Ros setter alle pris på og det stimulerer til å bli enda bedre.

- Produsent forlanger og at jeg skal følge med på hver enkelt når det gjelder mjølkekvalitet. De setter sin ære i at god mjølkekvalietet skal de ha! Når en bonde får unormale verdier enten det er celletall eller bakterier tar de kontakt med en gang og tiltak settes inn hvis de ikke har en bestemt årsak da, forteller Merethe.

- Når det gjelder Asbjørn så er han på hugget hele tida og vi har et veldig godt forhold, kjenner hverandre godt og vi vet hva vi kan si til hverandre. Han ringer og sender SMS, kommer innom på jobb hvis det er noe. Veldig artig med sånne. Det gir meg inspirasjon til å jobbe. Jeg blir rett og slett bedre, sier Merethe.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås