Meny

Tiltak for å unngå sporer i melk

Kilden til anaerobe sporer i melk er i all hovedsak ”forurenset” grovfôr (jord/husdyrgjødsel). Det er derfor god grunn til å ha fokus på ensileringsteknikk og øvrige rutiner rundt grashøsting/ensilering.

Har du opplevd sporeproblemer i melk, vil husdyrgjødsla inneholde store mengder sporer.

Slik unngår du sporer i melk

  1. Husdyrgjødsel på eng bør spres på riktig tidspunkt og under ideelle værforhold.
  2. Graset bør være i vekst, men det må ikke ha blitt for langt slik at møkka blir hengende på bladverket.
  3. Ideelle værforhold er overskyet under gjødselspredning, og regn like etter at gjødsla er spredd.
  4. Gylle er bedre enn fastgjødsel.
  5. Ideelle værforhold under høsting er sol og tørt klima. Mye nedbør fører til økt fare for å få med seg sporer inn i siloen.

Sporer og innhøsting

For å unngå å få jord med inn i siloen, bør en stubbe graset min.10 cm. Stubbehøyda er og avhengig av værforholdene. Våte innhøstingsforhold krever høyere stubbing enn om det er tørt.

Smørsyrebakterier og sporer av smørsyrebakterier finnes først og fremst i jord og i husdyrgjødsel. Det er derfor viktig at graset ikke blir for forurenset med jord og at man ikke får med rester av husdyrgjødsel inn i siloen ved grashøsting. Etter at graset er kommet i siloen er det viktig at forholdene er slik at smørsyrebakterien taper i kampen mot mjølkesyrebakteriene. Smørsyrebakterien trives best i fuktig masse med relativt høy temperatur og tåler dårlig surt miljø (vokser ikke ved lavere pH enn 4,2). Fortørking kan være gunstig dersom dette kan skje uten fare for økt innblanding av jord og husdyrgjødsel. Det er viktig å hindre at det oppstår varmgang ved innlegging og sørge for at massen blir tilstrekkelig sur raskest mulig. Rask innlegging, god pakking, tett plast og bruk av hensiktsmessig tilsetningsmidler er de viktigste tiltak i denne sammenheng.

Sett tydelige kvalitetskrav til maskinentreprenører

Profesjonelle maskinentreprenører utfører en stadig større del av grashøstinga/ensileringen i dag, på oppdrag fra bønder. Det er derfor viktig at bønder som bruker slike tjenester setter tydelige kvalitetskrav til sine entreprenører. Stikkord her er blant annet stubbehøyde, riktig type og mengde ensileringsmiddel og antall lag med plast. Gode rutiner under våronn og innhøsting legger grunnlaget for god melkekvalitet.

Det kan være lønnsomt å ta kontakt med din TINE-rådgiver hvis du ønsker gode råd mot sporer.

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås