Meny

Slik unngår du Bacillus cereus i sommermelka

Sommeren og beitetid kan være en utfordring med tanke på aerobe sporer i melk. Vi snakker spesielt om Bacillus cereus som kan forårsake alvorlige kvalitetsfeil på TINEs konsummelkprodukter. Ikke la sporene forurense melka i beitesesongen. Få med deg praktiske tips for å sikre god melkekvalitet i sommer.

Bacillus cereus er en bakterie som er vanlig forekommende i jord og på planter. I beiteperioden blir jur og spener lett forurenset med jord. Spesielt skjer dette når det er fuktige forhold, men selv ved tørke, kan jur og spener forurenses. Aerobe sporer kan også tilføres ved utilfredsstillende vask av gårdstank og melkeanlegg, siden Bacillus cereus trives godt og hefter lett til belegg og biofilm i melkeanlegget.

God melkeproduksjonshygiene i alle ledd blir derfor spesielt viktig i sommermånedene når kua er på beite.

Fire tips for å unngå aerobe sporer i melk

  1. Reduser smitterisikoen ved tørre drivningsveier til og fra beitet. Det beste er et fast og/eller godt drenert underlag.  Samme krav må stilles til vann- og fôrstasjoner på beitet, med målet om å unngå at jur og spener tilgrises med jord.
  2. Grundig fuktig rengjøring av jur og spener før melking. Minimum en klut pr. ku. Bruk flere kluter hvis jur og spener er spesielt tilgriset.
  3. Sjekk gårdstanken når den er tom og nyvasket for synlig belegg. Sørg for godt lys, helst UV lys.
  4. Sjekk at vask av melkeutstyr og gårdstank er optimal med tanke på de fire grunnpilarene for riktig vask: 1. Tid 2. Temperatur 3. Riktig vaskemiddeldosering. 4. vanntrykk/vaskeflow. Er det tilstrekkelig varmtvannskapasitet, blir vaskemiddel dosert som anbefalt, er vanntrykket og vaskeflowen god, vaskes det lenge nok ved riktig temperatur?

Vask av melkeutstyr

Formålet med vask er å fjerne rester av organisk materiale som kan danne grobunn for belegg og bakterievekst. Kravet til vaskeprosessen er at alle overflater skal være synlig rene og uten belegg. Rester av rengjørings- og desinfeksjonsmidler skal være skylt ut etter vask og antallet av levende bakterier i anlegget skal være så lavt som mulig. Vaskeprosessen påvirkes av:

  • Den kjemiske sammensetning av rengjøringsmiddelet (se etter Anbefalt av TINE-emblem på testede vaskemidler).
  • Vasketemperaturen
  • Den mekaniske effekt (flowhastighet på vaskevannet)
  • Tiden
  • Tilstrekkelig med varmt vann.

Melkeanlegget/gårdstanken er ren, når det ikke er synlige belegg og bakterieanalysene er lave (<20000 Bactocount/ml melk). Alle rester av vaske- og desinfeksjonsmidler skal være skylt ut.

Vask av melkeutstyr og gårdstank, tre-trinns vask

Trinn 1 – Etter melking

Forskylling med lunkent (35-38/40 °C) vann til alle melkerester er fjernet.

Trinn 2 – Etter melking

• Vask med varmt vann tilsatt rengjøringsmiddel.  Det vaskes vekselvis med alkalisk og surt rengjøringsmiddel.  Følg dosering og anbefalte vasketemperaturer angitt på etikettene på de ulike rengjøringsmidler.

• Vaskeoppløsningen skal sirkulere i 8-10 minutter.  Temperaturen skal minimum være over 60 °C i 5 minutter under sirkulasjonen. I større gårdstanker kan det være vanskelig å opprettholde 60 °C i 5 min. Men som minimum skal temperaturen holdes de første 3-4 minutter.

• Ved gjennomstrømningsvask skal utløpstemperaturen være min. 60 °C i 5 minutter.

Rengjøringen må avsluttes før sluttemperaturen når under 42°C.

Trinn 3 – Før melking

• Startskylling (etterskylling når det gjelder robot) før neste melking. I Norge anbefales startskylling med pasteurisert vann før melking all den tid ikke alle melkerom har vann med godkjent drikkevannskvalitet. Har bruket vann av godkjent drikkevannskvalitet, er det tilstrekkelig med kald/lunken etterskylling. Poenget er å fjerne vaskemiddelrester uten å reinfisere anlegget med urent vann.

 

Er du i tvil eller har flere spørsmål omkring aerobe sporer og/eller vask, anbefales det at du tar kontakt med en melkekvalitetsrådgiver i din region. Se oversikten øverst til høyre

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås