Meny

På tide med en melkemaskinkontroll?

En viktig del av hverdagen til en melkeprodusent er melkemaskinen. Den er den eneste maskinen som er koblet rett på dyret og som brukes 2 ganger pr. dag og stort sett 360 dager i året. Det bør derfor jevnlig føres tilsyn og minst en teknisk kontroll av melkeanlegget hvert år for å evt. avdekke feil.

Melkemaskinen består av mange komponenter og tilbehør som melkerør og vakuumrør, luftutskiller, melkekraner, ventiler o.s.v. bare for å nevne noe. Dette er elementer som må fungere rett i forhold til hverandre og hver for seg. Det bør derfor jevnlig føres tilsyn og minst en teknisk kontroll av melkeanlegget hvert år for å evt. avdekke feil.

ventil

Feil på ett melkeanlegg kan føre til jurhelseproblem, dårlig melkekvalitet og for høy belastning på spener og jur. TINE Rådgiving tilbyr tjenesten TINE melkemaskinkontroll som gjennomføres av fra en av våre sertifiserte teknikere. Det du får er en teknisk kontroll med en tilstandsrapport og rådgiving.

Det som kan oppnås er:

  • Bedre melkekvalitet, bedre jurhelse og friskere dyr på grunn av mindre belastning på spener og jur.
  • Godt grunnlag for eget vedlikehold og trygghet for funksjon/drift og riktig vedlikehold og oppgradering av melkeanlegget.
  • I tillegg kan det gi bedre funksjon og lengre levetid på anlegget. Reduserte vedlikeholdskostnader, bedre økonomi og trygghet for funksjon/drift, kan gi raskere melking og friskere dyr.

 Ta kontakt med din TINE nøkkelrådgiver for å få bestilt en TINE melkemaskinkontroll eller ring TINE medlemstlf: 815 02 000.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås