Meny

Nytt oppstarttidspunkt for avregning av sporer og start av fellesfinansiert sporerådgivingsprosjekt

Nytt kvalitetsregelverk gjeldende fra 2017 medførte endret kvalitetsavregning for sporer i kumelk. Datatrøbbel har ført til at oppfølgingsprøver ikke er kjørt etter planen. Derfor velger TINE Råvare å endre startdato fra 1. januar til 1. mai i år for sporeresultater som inngår i avregning. I tillegg skal det tilbys fellesfinansiert rådgiving til dem som har utfordring med sporer.

Kvalitetsregelverket legger opp til at det tas ut ny prøve når en gårdstankprøve viser verdi 2 eller 3 for sporedannende bakterier. Utfordringer med å programmere datasystemet har ført til at enkelte ikke har fått oppfølgingsprøver, men nå er alt på plass.

Ingen trekk for sporeverdier på prøver analysert før 1. mai

Oppfølgingsprøvene er ment for å gi produsenten mulighet til å sette i gang tiltak før sporer gir utslag på avregninga. TINE Råvare vil være helt sikre på at ingen produsenter blir avregnet for sporer uten å ha klarhet i reglene og ha tilstrekkelig antall prøver til å vite om forbedringstiltak har hatt effekt. Derfor blir ny startdato for avregningsreglene for sporer i kumelk satt til 1. mai. Det vil si at analyser foretatt januar-april ikke vil ha betydning for avregning på sporer. Første mulige avregningsmåned for aerobe sporedannere blir dermed juni (to måneders kvalifisering) og tilsvarende for anaerobe sporedannere blir september (fem måneders kvalifisering).

Hjelp fra TINE-rådgivere

I tillegg til dette settes det umiddelbart i gang et fellesfinansiert sporeprosjekt med mål om å hjelpe hver enkelt til å få bukt med sporene.  Lokalt er det fagrådgivere melkevalitet som koordinerer arbeidet, men de vil ved behov trekke inn andre personellressurser i form av Nøkkelrådgivere og Fagrådgivere fôring. Har du utfordringer med sporer i melka, så ta kontakt med nærmeste fagrådgiver melkekvalitet for å be om hjelp – eller bruk anledningen til å finne løsning på problemene når rådgiver ringer deg!  Fellesfinansieringen gjelder frem til 1. oktober i år. Etter 1. oktober vil slik rådgiving bli fakturert.

Relaterte artikler:

* obs: Feil i ingress i nyhetsbrev om sporer i kvalitetsregelverk fra 2017. Ingressen er endret og riktig i denne artikkelen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås