Meny

Kampen mot sporene

I mars 2015 var det over 400 unike gårder som fikk påvist høy sporeanalyse. Dette er en økning i forhold til samme måned i fjor på ca. 80 %. Unngå innblanding av jord og gjødsel i fôret under innhøsting. Bruk riktig type og dosering av ensileringsmiddel. TINE Rådgiving ønsker å bistå de som sliter med sporer i melka.

Alle produsenter som er registrert med høy sporeanalyse i februar/mars dette året vil bli kontaktet av rådgiver og får tilbud om veiledning ved våronn/høsting.

Grunnlaget legges under våronn, slått og ensilering

Grovfôr av god hygienisk kvalitet er avgjørende for å bekjempe sporer. Grunnlaget for god hygienisk grovfôrkvalitet legges under våronn, slått og ensilering. Viktigste forebyggende tiltak er å unngå innblanding av jord/gjødsel i fôret under innhøsting (stubbehøyde, plan høsteflate mm.), riktig bruk av ensileringsmiddel- (type og dosering), god pakking av grasmassen og jevnt tørrstoffinnhold. I de tilfelle du leier inn en maskinentreprenør til innhøsting/ensilering, må det stilles krav til hvordan jobben skal utføres. Les mer om aktuelle tiltak

Jobber i tverrfaglig team for å hjelpe

De 405 melkeprodusentene som har påvist høy sporeanalyse er allerede kontaktet eller vil bli kontaktet i nærmeste framtid. TINE-rådgivere eventuelt i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving kan bistå med veilledning rundt slott og ensilering.  

Sporer i melka medfører store utfordringer i industrien. I verste fall kan høyt sporeinnhold føre til vraking av produkter og produksjonstans. Utstyr for å redusere sporeinnholdet i melk er på plass på de fleste av TINEs ysterier, men slikt utstyr klarer ikke å fjerne 100 % av sporene. Utfasing av nitrat i ystemelk bidrar til at forebygging mot sporer blir like aktuelt i framtida.

Sporer statistikk

Ta hygieneanalyser av surfôr til høsten

Videre skal det jobbes for å få tatt flere hygieneanalyser av surfôr. I 2014 ble det bare tatt ca. 150 slike analyser. Når vi ser antallet som nå sliter med sporer er det et stort potensiale for å ta flere slike analyser for å framskaffe bedre oversikt over fôrets hygieniske kvalitet. Eurofins i Moss har analysepakke for hygienisk kvalitet i surfôr. Den inneholder analyser av smørsyresporer, bacillussporer, enterobakterier, koliforme bakterier, mugg og gjærsopp. I tillegg vil en få oppgitt tørrstoff og pH i prøva.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås