Meny

Husk å skru på melketanken!

Hva gjøres i tilfeller der du er i tvil om melkekvaliteten ved manglende kjøling? En tommelfingerregel er at melken ikke skal leveres til meieriet, alternativt kan være å sende en melkeprøve med tanbilsjåføren. Les mer om dette og hva som skjer med melk uten tilstrekkelig kjøling.

Et alternativ kan være å be tankbilsjåføren ta med en prøve fra gårdstanken inn til meieriet. Der kan trente lukt/smaksdommere bedømme melka og eventuelt gi klarsignal om henting evt. oppgjør for melka. Jo tidligere i verdikjeden kjølesvikt oppdages, og som igjen fører til handlinger, jo mindre konsekvenser vil dette få for fellesskapet.

Uansett sluttprodukt er det særs viktig med god kvalitet på leverandørmelka. Melk er det mest allsidige næringsmiddelet vi kjenner, noe også bakteriene har oppdaget. For å holde bakterieutviklingen i melka på et minimum, er det først og fremst tre faktorer som har betydning; hygiene, temperatur og tid.

Hva skjer med melk uten tilstrekkelig kjøling?

”Spenevarm” melk som står uten kjøling, kan få en voldsom økning i bakterietallet. Bakterieutviklingen vil føre til at det dannes lukt- og smakskomponenter som vil ødelegge melkekvaliteten.

Dersom kjølesvikten på gårdstanken er mer permanent, men der temperaturen kanskje ligger på 6-8°C, vil det først og fremst være kuldetilpassede (psykrotrofe) bakterier som vil utvikle seg. Et kjennetegn på disse er at de produserer store mengder varmestabile enzymer. Disse enzymene vil passere pasteuren på meieriet uten å bli ødelagt, og vil under lagring av produktene omdanne fett og protein til uønskede smakskomponenter.

Vi vet at kjølesvikt på gårdstanken legger forholdene til rette for kraftig bakterieformering. Hvilke bakterietyper som utvikler seg, er litt avhengig av temperaturen. Kjølesvikt som følge av at en har glemt å starte gårdstanken, vil gjerne favorisere bakterietyper som kan gi melka en maltlignende smak. Skulle melka stå slik natta over, er det åpenbart at en slik kvalitetsfeil oppstår.

Fra tid til annen kommer tankbillass til meieriene som får anmerkningen maltsmak. Maltsmaken utvikler seg gjerne under melkebehandling og lagring, og slik melk må derfor finne alternativ anvendelse. Jo tidligere TINE kan få beskjed om dette. jo bedre.  

Er du i tvil, ta kontakt med TINE Medlemssenter på tlf. 51 37 15 00 (tastevalg tre for Gårdstankservice).

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås