Meny

Frie fettsyrer i mjølka?

Fettet i melka er samlet i små fettkuler som er omgitt av en membran. Hvis fettkulemembranene ødelegges, frigis fettet og lipasenzymene i melka vil spalte melkefettet til frie fettsyrer. Innhold av frie fettsyrer er et uttrykk for hvor sterk fettspaltingen av melken har vært.

Hvilke utfordringer skaper frie fettsyrer?

Frie fettsyrer (FFS) måles kjemisk, men er et tallmessig uttrykk for graden av besk smak. Ved nivåer over 0,9 vil FFS kjennes som begynnende besk smak, og ved FFS større enn 1,1 er den beske smaken tydelig.

Analyse – ta husdyrkontrollprøver

Har du et problem med høyt innhold av frie fettsyrer vil husdyrkontrollprøver være et nyttig verktøy for de fleste for å sjekke årsaksforhold på individnivå. I kritiske perioder for FFS vil månedlige prøver gi oppdatert og sikrere informasjon om utviklingen.

Tolking – prøvene legger grunnlag for riktig tiltak

Viser analysene et lavt innhold av frie fettsyrer på enkeltindivid, er årsaken trolig knyttet til den mekaniske behandlingen i melkeanlegget/robot, overføring til tank eller hard nedkjøling og hard omrøring i tanken.

Er det prøver der enkeltdyr har høye FFS-nivåer vil det være naturlig å iverksette tiltak i forhold til disse. Er de fleste prøvene høye kan årsaken være knyttet til fôring av dyra, og fôrplanen må tilpasses. Kort tid mellom utmelkingene, som en bl.a. kan få i en melkerobot vil gi en økning av frie fettsyrer i melka. Dette er spesielt viktig å passe på i kombinasjon med dyr som er i slutten av laktasjonen og på vei ned i ytelse.

Fôring – god energidekning i hele laktasjonen

Underfôring av energi er en av årsakene til problemer med høyt innhold av frie fettsyrer i melka. God energidekning gjennom hele laktasjonen gir grunnlag for bygginga av stabile fettkuler som tåler en del mekanisk påkjenning uten at membranen rundt blir ødelagt. Fôrskifter og overganger ved innsett fra beite med redusert fôropptak eller redusert fôrtilgang kan gi betydelig økning i innholdet av frie fettsyrer, og det er nødvendig å gi erstattende fôr å dekke fôrbehovet.

Andre faktorer

Flere andre faktorer, som f. eks fettinnhold/type fett i fôret, e-vitamin og ulike sjukdommer, kan også påvirke innholdet av frie fettsyrer i melka.

Sjekkpunkt egenkontroll

  • Mange kyr i senlaktasjon
  • Hyppig mjølking/mjølkefrekvens
  • Stort avdråttsfall
  • Brå nedgang/øking i urea
  • Fôrskifte
  • Kalibrering av kraftfôr med vekt
  • Kraftig nedgang i holdHelsestatus
  • Luftinnslipp i mjølkeanlegg, lekkasje.
  • Lite mjølk på tanken

 

Alt dette i orden?

Søk da råd hos TINE medlemstelefon, innvalg 4 så kan vi kanskje hjelpe deg.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås