Meny

Forebygg mot sporer i mjølk, ta analyse av hygienisk kvalitet i grovfôr nå

I 2014 ble sporer igjen lagt til grunn for kvalitetsbetaling av leverandørmelk. I 2015 blir reglene ytterligere skjerpet. Fôr er hovedkilden til forekomst av sporer i melk. For å være føre var, -nå er riktig tidspunkt for å ta ut hygienisk analyse av grovfôret. Helst bør det tas prøver av alle slåttene.

Spesielt er dette viktig for produsenter som har fått tilbakemeldt høye sporeresultater på tankmelka inneværende år og/ eller har hatt krevende innhøstingsforhold under årets slåtter.  Innhøsta gras med risiko for innblanding av jord og/eller gjødsel, er viktigste kilde for sporer i fôret og årsak til sporer i melk.

Eurofins i Moss tilbyr analysepakke for hygienisk kvalitet i surfôr. Den inneholder analyser av smørsyresporer, bacillussporer, enterobakterier, koliforme bakterier, mugg og gjærsopp. I tillegg vil en få oppgitt tørrstoff og pH i prøva. Analysen koster kr. 695,-- Det er også mulig å bestille analyse av enkeltkomponenter, f.eks.  smørsyresporer, men dette vil relativt sett være dyrere enn å bestille hele pakka. Analyse av kun smørsyresporer koster kr 485,- , men bestiller en smørsyresporer i tillegg til en annen analyse (f.eks. NIR) så koster det kr. 300,- ekstra.

For å komme til Eurofins hjemmeside med bestillingsskjema og prislister for grovfôranalyser, følg denne linken:

http://www.eurofins.no/vare-tjenester/landbruk/grovfor-dr0vtyggere.aspx

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås