Meny

En årlig sjekk av melkingsutstyret er viktig for sikring av topp melkekvalitet

Dette er en langsiktig og god investering for din økonomi og gjelder både for konvensjonelle melkeanlegg, men spesielt for melkerobot. TINE tilbyr en abonnementsløsning for årlig sjekk av melkingsutstyret, både hjemme i fjøset og ikke minst på setra.

Regelmessig måling

Som en del av besetningens jurhelsestyring og arbeid med melkekvalitet (celletall) anbefales en regelmessig måling av alt melkingsutstyr. Dette vil bidra til sikring av topp melkekvalitet for deg som melkeprodusent.

Service, vedlikehold og skifte av deler gjøres regelmessig på melkingsutstyr. Men dette er ikke nok. For å sikre stabil funksjon bør i tillegg alt melkingsutstyr måles under melking (TINE Funksjonstest) en gang pr år, kombinert med en TINE Melkemaskinkontroll. Dette for å sikre at utstyret er rett innstilt slik at melking foregår så effektivt og skånsomt som mulig for kuene/geitene. Viktige faktorer er melkeinnstillinger, nedgiving, spenespissvakuum og avtagerfunksjon.

TINE har fagrådgivere melkekvalitet som er spesialiserte på å måle melkingsutstyr under melking. TINE Funksjonstest måler de faktiske vakuumforhold under melking. Analysen og tolkningen av resultatene gir et bilde av hvordan melkeprosessen faktisk fungerer og synliggjør mulige feil på melkeanlegget. Hvis det er mistanke om feil på melkeanlegget gjennomføres det en TINE melkemaskinkontroll for å hjelpe å identifisere årsaken. Funksjonstesten er godt egnet til å bedømme valg av type spenegummi.

For melkerobot anbefales å måle to ganger i året. Feil på melkeroboten med kun et melkesett har store konsekvenser for hele besetningen på grunn av at alle kuer melkes med det samme utstyret. I tillegg opererer roboten døgnet rund og komponentene er derfor sterkt belastet og sårbare for slitasjeskader. Sammenlignet med konvensjonelt melkingsutstyr bruker robotteknologien f.eks. mindre luftmengder for å styre pulsatorene. Bare noen små, usynlige feil på luftførende komponenter kan allerede ha negative konsekvenser for jurhelsa.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås