Meny

Bortfall av hvite øremerker fra 01.01.2013

Fra 01.01.2013 skal innkjøpte dyr ikke lenger merkes med hvite offisielle øremerker. Dyrets opprinnelsesmerke (det gule øremerket) er den offisielle identifiseringen av dyret gjennom hele dyrets levetid.

  • Hvite øremerker opphører som offisiell merking på innkjøpte dyr
  • I Kukontrollen (KK) vil individnummer på innkjøpte dyr bli videreført som «internt individnummer»
  • Innkjøpte dyr fom  01.01.13 må tildeles internt individnummer i kjøpers buskap, i prinsippet som nå
  • I prinsippet blir ny løsning å videreføre den gamle løsningen når det gjelder identifikasjon i KK 
  • Endringen blir at dette ikke lenger er offisiell merking, men en intern tilleggsmerking / identifisering i KK, i tillegg til det offisielle opprinnelsesmerket
  • Vi vil anbefale at innkjøpte dyr fysisk merkes med internt individnummer (tilsvarende hvitt merke i dag) og at det benyttes en egen nummerserie for interne individnummer

Dyr som mister sitt hvite øremerke

Hvis et dyr som er innkjøpt før 01.01.2013 skulle miste sitt hvite øremerke etter denne dato, skal merket ikke erstattes med hvitt erstatningsmerke. Eier må vurdere om et slikt dyr likevel bør tilleggsmerkes med merke med individnummeret dyret har i buskapen, dvs. det samme individnummeret som var preget på hvitt merke.  I Kukontrollen vil fortsatt dette individnummeret vises («internt individnummer»), i tillegg til dyrets opprinnelsesmerke.

Innkjøpte dyr med innkjøpsdato etter 01.01.13

I Kukontrollen må vi fortsatt kunne identifisere dyr kun ved 4-sifret individnummer. Et nyinnkjøpt dyr kan ha de samme siste 4 siffer i opprinnelsesmerket sitt som et dyr som allerede finnes i kjøpers buskap, dyr som har vært i buskapen siste 10 år, eller at det er levert gule opprinnelsesmerker til kjøpers buskap med dette individnummeret.

I slike tilfeller MÅ det innkjøpte dyret tildeles et nytt internt individnummer i kjøpers buskap.

Dersom det ikke er sammenfall i merkene (som er tilfelle i avsnittet over), KAN individnummeret i opprinnelsesmerket også benyttes som internt individnummer. Det er dette interne individnummeret som vil vises i Kukontrollen, i tillegg til det 12-sifrete opprinnelsesmerket som alltid vil følge dyret.

All overføring av opplysninger om dyr fra Kukontrollen til f.eks. Husdyrregisteret, skjer på 12-sifret opprinnelsesmerke.  

Innmelding av innkjøpte dyr og bruk av interne individnummer i  Kukontrollen

Ved innmelding av innkjøpt dyr i Kukontrollen fra 01.01.2013 vil man i registreringsprogrammet få spørsmål om hvilket internt individnummer dyret skal ha. Systemet holder orden på hvilke 4-sifrete individnummer som ikke kan benyttes og informerer bruker om dette.

For svært mange vil det være hensiktsmessig å benytte en egen nummerserie med interne individnummer til innkjøpte dyr, altså videreføre praksisen som vi har hatt med hvite offisielle merker. Anbefaling/forslag: Sett av f.eks. 9000-serien til innkjøpte dyr. Det må da ikke bestilles opprinnelsesmerker i denne serien.

Velger man å benytte individnummeret i opprinnelsesmerket også som internt individnummer i Kukontrollen, kan det oppstå konflikt i forhold til framtidig bestilling av opprinnelsesmerker.
Det er viktig å huske på at det ikke må bestilles offisielle opprinnelsesmerker i samme serie som benyttes som intern nummerserie.

Eventuell fysisk merking av innkjøpte dyr med internt individnummer

Hensikten med den fysiske merkingen er å kunne identifisere dyra på en enkel og sikker måte, enten det er i fjøset, på beite osv.

Det stilles ikke spesielle krav til merket, det som er viktig er at det inneholder den informasjonen som trengs i den daglige drifta.

Velger man å benytte individnummeret i opprinnelsesmerket på et innkjøpt dyr også som internt individnummer i Kukontrollen, trenger man i utgangspunktet ikke sette i tilleggsmerke, med mindre man ønsker å markere alle innkjøpte dyr med egen farge på et tilleggsmerke.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås