Meny

Antall sporeanalyser for avregning

For å sikre tilstrekkelig analysegrunnlag for tilbakemelding, forbedringstiltak og en riktig avregning, har TINE Råvare lagt inn følgende kriterier for beregning en avregningsklasse for sporedannende bakterier:

  1. Første tellende analyseresultat skal være 2 (middels) eller 3 (høy)
  2. Første prøve skal være tatt ut senest den 5. i måneden. Hvis ikke blir neste måned første avregningsmåned.
  3. For aerobe sporedannende bakterier legges det inn krav til minimum seks analyseresultater over to måneder og at det maksimalt skal gå tre uker mellom to påfølgende prøveuttak som leder til analyseresultat, for at månedene skal legges til grunn for avregning.
  4. For anaerobe sporedannende bakterier legges det inn krav til minimum 15 analyseresultater over fem måneder og at det maksimalt skal gå fire uker mellom to påfølgende prøveuttak som leder til analyseresultat, for at månedene skal legges til grunn for avregning.

Arbeidet med å redusere tap av prøver som leder til at det ikke blir tilgjengelige analyseresultater, blir intensivert.

For øvrig er avregningsreglene i Kvalitetsregelverket 2017, som følger (uendret):

7.2.1 Aerobe sporedannende bakterier

Det laveste av aritmetisk gjennomsnittet av alle analysene for aerobe sporedannende bakterier de to siste Avregningsmånedene eller aritmetisk gjennomsnitt av de fire siste analysene danner grunnlag for Avregningsklasse. Klassegrenser er angitt i tabellen i punkt 10.

7.2.2 Anaerobe sporedannende bakterier

Det laveste av aritmetisk gjennomsnittet av alle analysene for anaerobe sporedannende bakterier de fem siste Avregningsmånedene eller aritmetisk gjennomsnitt av de fire siste analysene danner grunnlag for Avregningsklasse. Klassegrenser er angitt i tabellen i punkt 10.

Utdrag fra tabell i punkt 10

Analysetype

 

Elite

1. klasse

2. klasse

3. klasse

Termostabile sporedannende bakterier i kumelk

Verdiområde 0 – 3

Aerobe

Lavere eller lik 1,5

1,6 – 2,0

2,1 – 2,5

2,6 – 3,0

Anaerobe

Lavere eller lik 1,5

1,6 – 2,0

2,1 – 2,5

2,6 – 3,0

Din mjølkekvalitetsrådgiver kan bistå deg, dersom du har spørsmål knyttet til dette. 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås