Meny

Anbefalt vask av melkeutstyr

I forbindelse med forhøyede bakterietall og høyt innhold av aerobe sporer i tankmelk, avdekkes ofte feil relatert til vask av melkeanlegg og gårdstank. Les mer om anbefalt vask av melkeutstyr.

Feilene dreier seg om for eksempel om temperaturavvik grunnet i mangelfull varmtvannskapasitet og eller feil innstillinger, mangelfull eller manglende dosering av vaskemiddel, for dårlig vanntrykk og eller avvik knyttet til lengde på de ulike trinn i vaskeprosessen. Ved skifte av rengjøringsmiddel er det viktig å sjekke doseringsanvisningen på etiketten og innstille doseringen i tråd med anvisningen.

Anbefalt vask

Trinn 1 - Forskylling

Forskylling med lunkent (35- 38 °C) vann til alle melkerester er fjernet. På tanker uten varmekolbe, er det programmert 2 eller flere forskyllinger i den hensikt å forvarme tanken før hovedvask. Dette er nødvendig for å sikre at temperaturen ikke faller for mye under hovedvasken.

Trinn 2 - Hovedvask

Vask med varmt vann tilsatt rengjøringsmiddel. Starttemperaturen bør være minst 85 °C. Det vaskes vekselvis med et alkalisk og et surt rengjøringsmiddel. Benytt gjerne midler som er merket «anbefalt av Tine». Påse at doseringen av vaskemiddelet er i tråd med anbefaling på etiketten, spesielt ved bytte av vaskemiddel.

Oppløsningen skal sirkulere i 8-10 minutter. Temperaturen skal minimum være over 60 °C i 5 minutter under sirkulasjonen. I større gårdstanker kan det være vanskelig å opprettholde 60 °C i 5 minutter. Men som minimum skal temperaturen holdes de første 3-4 minutter.

  • Ved gjennomstrømningsvask skal utløpstemperaturen være min. 60 °C i 5 minutter.
  • Rengjøringen må avsluttes før sluttemperaturen når under 42 °C.

Trinn 3 - Startskylling

Startskylling(etterskylling når det gjelder robot) før neste melking. I Norge anbefales startskylling med pasteurisert vann før melking all den tid ikke alle melkerom har vann med godkjent drikkevannskvalitet. Har bruket vann av godkjent drikkevannskvalitet, er det tilstrekkelig med kald/lunken etterskylling. Poenget er å fjerne vaskemiddelrester uten å reinfisere anlegget med urent vann.

Hva påvirker vaskeprosessen?

Formålet med vask er å fjerne rester av organisk materiale, som kan danne grobunn for belegg og bakterievekst. Kravet til vaskeprosessen er, at alle overflater skal være synlig rene og uten belegg. Rester av rengjørings- og desinfeksjonsmidler skal være skylt ut etter vask, og antallet av levende bakterier i anlegget skal være så lavt som mulig. Vaskeprosessen påvirkes av:

  • Den kjemiske sammensetning av rengjøringsmiddelet (se etter Anbefalt av TINE emblem på testede vaskemidler).
  • Vasketemperaturen
  • Den mekaniske effekt
  • Tiden
  • Tilstrekkelig med varmt vann.

Melkeanlegget/gårdstanken er ren, når det ikke er synlige belegg, bakterieanalysene er lave (<20000 Bactocount) og det ikke er påvist sporer i tankmelka. Se vedlegg som mer detaljert beskriver de ulike trinn i vaskeprosessen.

Ta gjerne kontakt med din faste rådgiver eller en fagrådgiver på melkekvalitet dersom du har spørsmål om vask

.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås