Meny

Årsaker til tap av elitemelk

Medlemmer av Kukontrollen har tilgang til individuelt styringspanel på medlem.tine.no. Der finner du ditt målepunkt for melkekvalitet.
Medlemmer av Kukontrollen har tilgang til individuelt styringspanel på medlem.tine.no. Der finner du ditt målepunkt for melkekvalitet.

For at melk skal klassifiseres som Elitemelk, må en rekke krav innfris. Celletall, bakterieinnhold, sporeinnhold, syretall og frysepunkt med mer blir kontrollert 48 ganger per år. Målt etter objektive kriterier er vår Elitemelk vurdert som fremragende kvalitet også i internasjonal målestokk.

Celletall

Celletall er vanligste årsak til redusert kvalitetsbetaling. Celletallet er et uttrykk for grad av betennelsesreaksjonen i juret og måles som mengden hvite blodlegemer i melk. Ved bakterieinfeksjon i juret vandrer celler fra blod til melk for å bekjempe bakteriene. Når mange kyr har høyt celletall øker tankcelletallet. Elitemelkskravet med tanke på celletall er 230 000 som geometrisk middel på de seks siste prøvene. Elitetillegget utgjør 7% av melkeprisen. Celletall over 300.000 (2.klasse) medfører et trekk på 7% og for celletall over 350 000 (3.klasse) er trekket 14%. Ved celletall over 400 000 gis det varsel om leveringsstopp.

Celletall i friske kyr er som regel under 50.000.

Når kucelletallet nærmer seg 100 000 per ml, begynner melka gradvis å endre sammensetning, og dette er bakgrunnen for kvalitetsvurderingen, Endringene gjenspeiler graden av skade på de melkeproduserende cellene i juret og lekkasje fra blod. Innholdet av melkesukker reduseres og saltinnholdet øker. Melkeproteiner reduseres også, men på grunn av skade i jurvevet lekker det blodprotein over i melka. Totalproteinet blir derfor det samme, men proteinkvaliteten endres slik at melkeproteinet (ystbart) reduseres og blodprotein (ikke ystbart) øker. Melka får reduserte ystingsegenskaper og produktene blir mer utsatt for smaksfeil ved lagring.

Dette skyldes at de hvite blodcellene inneholder mange forskjellige enzymer, som i tillegg til å drepe bakterier også kan spalte protein og fett i melka. Disse enzymer er fortsatt aktive etter pasteurisering!

 

Bakterietall

Bakterietall er årsak nummer to til redusert kvalitetsbetaling. Å vedlikeholde et lavt bakterietall i melken krever fokus på flere faktorer som for eksempel reint fjøsmiljø, reine jur, reine spener, friske og reine dyr, god jurhelse, gode vaskerutiner med kontroll av temperatur og vaskemiddeldosering, kontinuerlig kjøling og vedlikehold av melkingsutstyr (for eksempel bytting av spenegummi regelmessig).

I forbindelse med forhøyede bakterietall i tankmelk, avdekkes ofte feil relatert til vask av melkeanlegg og gårdstank. Feilene dreier seg for eksempel om temperaturavvik på grunn av mangelfull varmtvannskapasitet og/eller feil innstillinger, mangelfull eller manglende dosering av vaskemiddel, for dårlig vanntrykk og/eller avvik knyttet til tidsforbruk på de ulike trinn i vaskeprosessen.

Man kan normalt ikke med det blotte øye se om melkeanlegget er skikkelig rengjort. Rester av mineraler, fett og proteiner samles og avleires som belegg på steder som en ikke ser. Et godt vaskemiddel skal være formulert slik at det rengjør effektivt uten å skade melkeanlegget.

Ved skifte av rengjøringsmiddel er det viktig å sjekke doseringsanvisningen på etiketten og innstille doseringen i tråd med anvisningen. Bakterier bidrar også med mange enzymer som skader melka og reduserer holdbarheten.

 

Frie fettsyrer

Frie fettsyrer er den tredje vanligste årsak til redusert kvalitetsbetaling. Fra 1. januar 2004 ble lukt og smaksbedømmelsen av leverandørmelk (ku) erstattet av analyse for frie fettsyrer av leverandørmelk for å avdekke harsk/besk smak. Fettet i melka er samlet i små «fettkuler» der fettsyrer er festet. Når fettkulene spaltes vil de frie fettsyrene løsne og flyte fritt i melka. Innhold av frie fettsyrer er et uttrykk for hvor sterk fettspaltingen av melken har vært. Fettspalting finner sted dersom fettkulene i melka ødelegges ved for eksempel hard mekanisk behandling. En annen årsak kan være ufullstendig fettsyntese i juret. En tredje årsak kan være økt forekomst av enzymer (lipaser som aktivt nedbryter fett) i melken. Det er sjelden at en enkeltfaktor alene er årsaken til problemet. Ofte er det flere forhold som må korrigeres i produksjon.

Ved problem med frie fettsyrer i melken kan tankmelkprøver og husdyrkontroll vurderes. Hvis det er høye verdier på leverandørmelken, og lave verdier på husdyrkontrollprøver, er årsaken trolig knytta til melkebehandling, melkeanlegg eller gårdstanken. Dersom det er høye verdier på husdyrkontrollprøvene kan årsakene være mer sammensatte og omfatte fôring, helse og driftsform.

 

Årsaker_tap_av_elitemelk

Figur 1. Årsaker til tap av Elitemelk på ku, i % av volum for 2015

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås