Meny

Varmestress hos kyr

Bilde fra Seges
Bilde fra Seges

Den norske sommeren kan utløse varmestress hos kyr. Allerede ved 20º C og høy luftfuktighet risikerer kyrne varmestress og dermed kraftig fall i ytelse.

Når oppstår varmestress?

Hvis gradestokken kryper opp mot 22-23º C, samtidig som luftfuktigheten overstiger 80-85 prosent, kan varmestress oppstå. Det er særlig høytytende kyr (>30 kg melk per dag) samt sinkyr i de siste drektighetsukene som først blir påvirket av varmen, ved at de blir slappe, får redusert fôropptak, fall i ytelsen og svekket motstandskraft.

Økt vannbehov

  • Tommelfingerregel: For hver grad over 20 º C øker drikkevannsbehov med tre liter ekstra
  • Det vil si at ved 30 grader er det daglige vannbehovet 150 liter frisk, avkjølt vann

Økt svetteproduksjon må håndteres

Kyrnes svetteproduksjon fordobles i varmeperioder. Denne ekstra svetteproduksjonen skal strø i liggebåsene greie å suge opp. Samtidig kan høy temperatur og fuktighet i liggebåsene medføre økt forekomst av bakterier eller at bakteriefloraen endrer seg. Dette, sammen med generelt svekket motstandskraft, kan medføre økt risiko for jurbetennelse i slike perioder. Med økt svetteproduksjon øker behovet for salttilførsel. Det er viktig at kyrne har saltslikkestein tilgjengelig eller at det tilføres mer salt i fôrrasjonen.

Unngå varmestress

For å unngå varmestress bør du begynne med å sjekke vannforsyningen og liggebåsene. Er kyrne ute på beite skal det finnes mulighet for skygge til alle kyrne. Det er viktig at de har tilgang til rikelig friskt vann uten å måtte bevege seg over lang avstand, og behovet er størst rett etter melking da de har det høyeste vannopptaket. Rikelig med strø i liggebåsene tar unna økt svetteproduksjon. Delt fôring, med utfôring etter klokken 21 og før klokken 6 kan forebygge redusert fôropptak. Ventilasjonen skal kunne yte tilstrekkelig også når det er vindstille. Tilgang til en kald dusj er ofte kjærkomment for kua!

Mer informasjon finner du her: (dansk)

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås