Meny

Bruk aktivitetsmåleren for det den er verdt

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Mange melkeprodusenter har aktivitetsmåler som et viktig hjelpemiddel i brunstkontrollen. I en travel hverdag og om natten er det ikke lett å få med seg kuas brunsttegn. Aktivitetsmåleren registrerer døgnet rundt, og er derfor et godt hjelpemiddel. Det er viktig at produsenter utnytter aktivitetsmåleren maksimalt. Det vil lønne seg.

Brunstvarsling

Det er velkjent at brunstige dyr øker aktivitetsnivået, og dette kan registreres ved hjelp av en transponder festet i halsbånd, på foten eller i øret på dyret. Melkekyr har et bevegelsesmønster som er ganske likt fra dag til dag, og avvik fra dette gir grunnlag for en brunstalarm. Noen systemer varsler optimalt tidspunkt for inseminering, mens andre oppgir sannsynlighet for brunst.

Aktivitetsmålere skal i utgangspunktet filtrere bort aktivitetsøkning som oppstår utenom brunst. Det kan for eksempel skyldes endret oppstalling, introduksjon av nye dyr i besetningen, beiteslipp, klauvskjæring og rideaktivitet fra andre dyr som er i brunst. For å kvalifisere til en varsling må aktivitetsøkningen vare over tid, og en del systemer tar også med tidligere varslinger og insemineringer for å beregne sannsynlighet for brunst. Likevel kan man oppleve å få varslinger på dyr som ikke er i brunst, og det kan føre til inseminasjon utenom brunst og unødvendige utgifter til inseminering.

Brunstvarslinger som er korrekte gir et godt utgangspunkt for inseminasjon, og i de aller fleste tilfeller vil det være riktig å inseminere samme dag som varslingen kommer. Dersom varslingen kommer sent på dagen, vil det være best å vente til neste formiddag.

Kvalitetssikring

Det er viktig å sammenstille brunstvarslinger med observasjoner av synlige brunsttegn. Selv om man får et tydelig utslag på aktivitetsmåleren, bør man se etter brunsttegn som en bekreftelse på brunst (sliming, hevelse og rødme av kjønnslepper, ridning etc.) for å kvalitetssikre varslingen.

Få kyrne drektige!

Kviger skal, ved normalt oppdrett, være de enkleste dyrene i besetningen å få drektig. De viser veldig god brunst og det gjenspeiles i aktivitetsmåling. Brunstvarslingene er tydelige, og det er mulig å få dem drektige etter 1.2 til 1.5 insemineringer/kvige. Noen produsenter benytter gardsokse til å bedekke kvigene og går glipp av avlsmessig fremgang på avkommet. Dette kan lett endres ved å utstyre kvigene med aktivitetsmåling og inseminere dem i stedet.

Drektighetskontroll

Det er en stor fordel å drektighetskontrollere dyr på et tidlig stadium. Da oppnår man en god oversikt over hvilke dyr som skal være med videre i driften og hvilke som skal utrangeres. Tomme dyr bør undersøkes av veterinær dersom brunst uteblir, og det bør vurderes hvilke dyr som skal få en ny sjanse.

God fruktbarhet øker lønnsomheten

Det er god økonomi i god fruktbarhet, og tapene kan bli ganske store dersom fruktbarheten svikter. De fleste mjølkeprodusenter har som mål at kua får én kalv i året, det vil vsi et gjennomsnittlig kalvingsintervall på ca. 12 måneder.

Dårlig fruktbarhet fører til:

  • Mer utsjalting og store rekrutteringskostnader. Bonden kan bli overstyrt med hensyn til utrangering. En risikerer å måtte beholde dårlige dyr fordi en er tvunget til å sjalte ut gode dyr som ikke har tatt kalv.
  • Mindre melk og færre spedkalver per ku ved lange kalvingsintervaller
  • Flere inseminasjoner ved mye omløp
  • Mer frustrasjon og ekstra arbeid

På bakgrunn av disse faktorene har Geno beregnet at tap/gevinst per enhet FS-tall per ku ligger på ca. 30 kr per år. Beregninger viser også at forlenget kalvingsintervall utover 12 – 12,5 måneder betyr et tap på minimum 30 kr. per dag og dyr.

Du kan lese mer om aktivitetsmålere på Geno sine nettsider.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås