Meny

Sjekk melkeanlegget på setra

Foto: Gro Knutsen
Foto: Gro Knutsen

Et melkeanlegg som står i ro en hel vinter kan føre til at vitale komponenter med bevegelige deler som pulsatorer og ventiler ikke uten videre fungerer som de skal. Her finner du viktige sjekkpunkter før du tar i bruk melkeanlegget på setra.

Funksjonen til pulsatorene er kritisk i forhold til jurhelse. Ellers kan fall til melkerøret forandre seg. Før du bruker melkeanlegget på setra/fellesbeite har vi noen råd. 

Fire sjekkpunkter:

  1. Vakuumforholdene må være stabil i alle situasjoner. Vakuumnivå hjemme og på setra/fellesbeite kan være et kritisk punkt, og det er viktig med samme nivå i forhold til pulsatorhastighet.
  2. Tilpass antall melkeorgan. Ofte tas det med mange organ fra hjemmefjøset, men pumpa på setra/fellesbeite er kanskje ikke stor nok for mer enn et organ.
  3. Under melking skal melka renne pent ned i luftutskilleren. Kommer melka i «propper» d.v.s. ujevnt inn i luftutskilleren er det tegn på dårlig fall. Det skal ikke være lommer i hele melkerøret og fallet bør være ca. 5 promille.
  4. I tillegg er det viktig å sjekke vaskefunksjonene inklusive varmtvannsforsyningen, og ikke glem melketanken.

Ta en TINE Melkemaskinkontroll

Det gir deg svar på den faktiske tilstanden av ditt melkeanlegg inklusive funksjonen til pulsatorene. Vurder også en TINE Funksjonstest , som gir deg svar på vakuumforholdene under spenen og i spenekragen under melking. Den koster ikke mer enn jurbetennelse. Kontakt din TINE Nøkkelrådgiver eller Fagrådgiver Melkekvalitet.

Del gjerne egne erfaringer og tips i kommentarfeltet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås