Meny

Viktig å teste røktere for MRSA

Den seinere tida er det påvist flere tilfeller av MRSA-bakterier (som ikke kan behandles med antibiotika) i norske besetninger, hovedsakelig på gris. Men totalt er det også påvist i tre storfebesetninger, to i 2015 og en i 2016.

Hvordan sprer smitten seg?
Den største smitterisikoen er gjennom bruk av røktere som kommer fra land hvor MRSA-bakterier er utbredt. Norge er fortsatt i en situasjon der vi har mulighet til å stoppe spredningen av MRSA hos dyr og mennesker. Da må hver enkelt gårdbruker/dyreeier sette i verk nødvendige tiltak i tråd med anbefalingene fra myndighetene.

Hva skal jeg gjøre?

Det viktigste tiltaket du som dyreeier kan gjøre, er å kreve dokumentasjon på at røkterne du har i fjøset er MRSA-fri, og at du ikke slipper dem inn i besetningen uten smittebeskyttelse før tilstrekkelig dokumentasjon er lagt fram. Dersom denne dokumentasjonen mangler, må røkterne kontakte fastlege eller kommunehelsetjenesten på stedet for å få testet seg. Det samme gjelder gårdens egne folk dersom de har vært på utenlandsreise eller innlagt på helseinstitusjon i inn- eller utland (gjelder også tannlegebehandling utenom Norden). I tillegg er det viktig at 48-timersregelen etterleves. I praksis vil det si at alle personer som har vært i kontakt med husdyrmiljø i utlandet, ikke slipper inn i fjøset før tidligst etter 48 timer. Minst 24 av disse timene skal ha vært tilbragt i Norge. Dessuten må du ta full kroppsvask og skifte klær og sko.

Her finner du brosjyren "smittesikker" på norsk, engelsk, russisk, polsk, estisk, latvisk og litauisk

Søk råd hos veterinær for å forebygge

Dersom du har spørsmål om etablering av gode rutiner for å hindre smittespredning, både mot MRSA og andre sykdommer, så ta kontakt med veterinærer i TINE

Hold de friske dyra friske og nøl ikke med å teste personer som skal jobbe med norske husdyr for MRSA. Du finner nyttig informasjon hos Mattilsynet og Folkehelseinstituttet

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås