Meny

Unngå smitte ved livdyrkjøp

Sjukdommen digital dermatitt har spredd seg som ild i tørt gress over store deler av verden, og de siste åra også i Norge. Dette er en smittsom klauvsjukdom som du for all del ikke ønsker å kjøpe inn i besetningen. Det beste er å unngå kjøp av dyr.

Hva kan så du som kjøper dyr gjøre, for å sikre deg best mulig?

  • Sikre god dokumentasjon på klauvhelsa i besetningen du kjøper fra og på dyra du kjøper
  • Ikke kjøp dyr fra besetninger med manglende dokumentasjon

Klauvskjærer er nøkkelen til god dokumentasjon på klauvhelsa

Klauvskjærer skal registrere sjukdom som avdekkes på klauvskjæring. Støtt klauvskjærer i arbeidet med å forbedre klauvhelsa, ikke bare med praktisk klauvskjæring, men også med sjukdomsregistrering. En egen, enkel klauvboks er nyttig for enkeltdyrsoppfølging i alle besetninger.

Jeg har digital dermatitt i besetningen, da er det vel ikke så farlig?

Jo, du kan få inn en mer aggressiv type enn det du har. Jo flere dyr med digital dermatitt og jo flere ulike typer av bakterien du tar inn i fjøset, jo større er risikoen for at sjukdommen utvikler seg til å gi enda mer alvorlige tilfeller i besetningen din. Kan du unngå livdyrinnkjøp, så gjør det. 

Alle må ta ansvar

Matloven §19: «Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom». Og «Levende dyr skal ikke omsettes, tas inn i dyrehold, flyttes eller settes ut når det er grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.»

Møteserie om smittevern

Det arrangeres høsten 2017 og vinteren 2018 en møteserie i Rogaland, der det vil bli gitt utfyllende informasjon om kontrollprogrammet for BRSV og BoCoV og kampanjen Stopp digital dermatitt.


Mer informasjon om digital dermatitt finner du her.

 

Digital_dermatitt_to_bilder

 

Bildetekst 1. Små sår er ikke alltid så lette å få øye på. Husk at god reingjøring er en nødvendighet for å avdekke tidlig sjukdom.

Bildetekst 2. Typisk digital dermatitt

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås