Meny

Systematikk i jurhelsejobbinga lønner seg

Det er fortsatt behov for bedre oppfølging av "Godt jur" i mange besetninger i følge Årsmeldinga for Helsetjenesten for storfe.

Behov for mer sinbehandling

Det har vært en liten økning i antall alvorlige kliniske mastitter, men en reduksjon i andel milde og også subkliniske behandlinger i 2013. Sinbehandling har økt betydelig. Årsaken til økning i alvorlige mastitter er ukjent, men en vet at andel kyr av Holsteinrase har økt. Disse er mer utsatt for klinisk mastitt. Økning i sinbehandling er en ønsket utvikling, i og med at vi fortsatt har en underbehandling av subkliniske mastitter ved avslutning av laktasjonen. Nivået i dag på 3 % bør opp på 9-10 % for å dekke behovet dersom «Godt Jur» følges opp i alle besetninger.

Jobb systematisk med jurhelsa

Økende besetningsstørrelse følges av redusert behandling (38,7 %) og høyere celletall (økning på 26,8 %), noe som indikerer større behov for å jobbe systematisk med «Godt Jur» i de store besetningene. Speneprøver som er tatt fra kyr med høyt celletall viser en reduksjon av andelen med S.aureus, en betydelig reduksjon av penicillin-resistente S.aureus, men en markant økning i streptokok-ker, spesielt S.dysgalactiae, S.uberis og S.agalactiae.  Ca. 100 besetninger med S.agalactiae får hjelp til sanering.

1/3 av melka fra AMS

Utbredelsen av automatiske melkingssystem (AMS) øker betydelig i Norge, og vi er blant de 3-4 landene i verden som har flest AMS-bruk. Ca. 1/3 av melka blir nå melket i AMS. Det kreves tett oppfølging i disse besetningene, for å oppdage tekniske feil tidlig. AMS-besetningene kjennetegnes med lavere forekomst av klinisk mastitt og et celletall på samme nivå som besetninger uten AMS med samme størrelse. AMS-besetningene har mindre S.aureus, men 3-4 ganger mer streptokokker, spesielt S.agalactiae.

Teksten er tatt fra Årsmelding for Helsetjenesten for storfe 2013

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås