Meny

Unngå smittsomme sjukdommer fra brukt utstyr

Norge er i dag fri for eller har lav forekomst av mange av de sjukdommene man hyppig ser internasjonalt. Dette er en status vi ønsker å beholde. Derfor er det svært viktig at alle som kjøper brukt utstyr, spaltegolv, rengjøringsrobot, mjølkerobot og lignende, er bevisst på den risikoen dette medfører.

Personer fra andre land som besøker norske fjøs og bringer med seg utstyr fra hjemlandet, for eksempel klauvskjærere, utgjør også en stor risiko.  

rengjøringsrobot

Rengjøringsroboter er nyttige hjelpere, men kjøp ikke roboter som har skrapt møkk i andre besetninger og spesielt ikke besetninger i andre land

Følgende gjelder for brukt utstyr fra utlandet ,og utlendinger som går inn i norske fjøs

  • Vi fraråder at klauvskjæringsutstyr og –bokser, spalteplank, skraperoboter og mjølkeroboter som er brukt i utlandet tas inn i norske fjøs
  • Det er forbudt å innføre varer/utstyr fra utlandet som kan føre med seg smittsom sjukdom. Unntaksvis kan landbruksmaskiner, -redskap og -utstyr tas inn dersom dette følges av en attest fra offentlig veterinær om at gjenstanden er desinfisert med et desinfeksjonsmiddel som er godkjent i avsenderlandet. Dette har dessverre i flere tilfeller vist seg å ikke være tilstrekkelig.
  • Vent 48 timer etter avreise fra hjemlandet før du har kontakt med norske husdyr.

Personer som har vært utenlands og som skal ha kontakt med norske husdyr skal fremlegge dokumentasjon på at de er testet fri for MRSA etter hvert utenlandsopphold.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås