Meny

5 tiltak for å redusere risikoen for smittsom diaré

Mjølkeproduksjonen kan reduseres med nær 30% i opp til et halvt år etter utbruddet viser en undersøkelse fra utbruddet i 2011/2012. Smitten kommer oftest inn i fjøset via livdyrkontakt og persontrafikk. Se hvilke forholdsregler du bør ta for å redusere risikoen for smitte.

Reduser risikoen for smitte

  • Begrenset livdyrkontakt (dvs. innkjøp, utstillinger etc), spesielt i høst- og vintermånedene.
  • Krev livdyrattest ved innkjøp av dyr
  • Unngå at dyretransportøren må inn i fjøset for å hente dyr
  • Alle besøkende, inkl. veterinærer, inseminører, rådgivere, klauvskjærere, servicefolk, dyretransportører, tankbilsjåfører, naboer osv., må benytte smitteslusa der rene støvler og kjeledresser/overtrekkstøy er tilgjengelig
  • Minimer persontrafikk i risikomånedene

Ved utbrudd må du straks avlyse alle avtalte besøk i besetningen. Varsle også din TINE-veterinær.

Les mer om smittsom diaré (vinterdysenteri)

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås