Meny

Smittesikring av livdyrhandel

Be alltid om helseattest ved kjøp av livdyr.
Be alltid om helseattest ved kjøp av livdyr.

Norge har en unik husdyrhelse med hensyn til smittsomme sjukdommer. God dyrehelse er det beste grunnlaget for å produsere varer av god kvalitet og på en effektiv måte. Dette er et konkurransefortrinn Norge har.

Du som bonde er den viktigste bidragsyter til å bevare denne fordelen. Det er dyreeiers ansvar at smittevernet i besetningen fungerer til enhver tid.

Smitteveier

Det finnes mange smitteveier. Noen er åpenbare mens andre er vanskeligere å forutse. For de fleste sjukdommer har vi god kunnskap om smitteveier og dermed gode muligheter for å beskytte dyra. Selv om en dyresykdom ikke er farlig for mennesker, kan mennesker spre smitte fra dyr til dyr og land til land. Det finnes mange eksempler på at store utbrudd av alvorlig smittsomme dyresykdommer skyldes at smitte er spredd med mennesker eller ting de har tatt med seg. Faren for å spre smitte avhenger av hva man har vært i kontakt med. Det er ofte vanskelig å vite hvor smitten finnes, og erfaring viser at det kan ta tid før den blir påvist selv om den er tilstede. Tenk føre var og "legg igjen" så mye eventuell smitte som mulig før du går inn i fjøset ditt.

 

Livdyrkontakt

Å kjøpe livdyr vil alltid være forbundet med en risiko for å få inn smittestoffer (virus, bakterier eller parasitter) i besetningen. Vi ser at spredning av smittsom hoste (BRSV) og diarè (Corona), Digital dermatitt og Str.agalactiae  kan spre seg mellom besetninger ved innkjøp av livdyr. Det er nødvendig å forbedre smittevernet i mange besetninger. Hvordan kan vi opptre for å minimalisere denne risikoen?

Viktig prinsipper er:

  • Kjøp livdyr fra færrest mulig besetninger.
  • Bruk lasterampe med spylepunkt for inn- og utlasting av dyr. Ha gjerne en oppsamlingsbinge i forbindelse med lasterampa. Det er en smitterisiko når dyrebilsjåfør går inn i fjøset!
  • Hold nyinnkjøpte dyr isolert fra andre dyr i besetningen i minst 3 – 4 uker. Observer dyra nøye i denne perioden og kontakt veterinær dersom du oppdager symptomer du ikke kjenner i din egen besetning
  • Beitekontakt begrenses til faste samarbeidspartnere med samme helsestatus på besetningene
  • Kjøp livdyr fra besetninger med kjent helsestatus. Be om helseattest med opplysninger om behandlingsfrekvens, fruktbarhetsstatus og jurhelsestatus mv før dyret hentes.
  • I perioder med utbrudd av smittsom sjukdom på storfe bør det ikke handles med livdyr lokalt. Årsaken er at sykdommene smitter fort, og at nærliggende besetninger kan være smittet uten at dyrene har rukket å utvikle symptomer
  • Vær føre var! Dersom kjøperbesetning ikke har hatt smittsom sjukdom og hvis smitterisiko hos selger er usikker / ikke dokumentert bør du la være å kjøpe dyr.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås