Meny

Hva gjør du ved mistanke om smittsomme sykdommer i besetningen?

Hvis du har mistanke om smittsom sykdom i fjøset, har det stor betydning å begrense skadeomfanget, både innen besetningen din og for å hindre spredning til andre besetninger.

For å stoppe smittespredningen er det avgjørende med rask og effektiv varsling til relevant personell.

Det viktigste vi alle må gjøre hver dag, er å forebygge at smitte kommer inn i besetningene. Som dyreeier er det du som er «smittevernsjef» på gården og har hovedrollen når det gjelder å ha orden på smittesluser og stille krav til personell som besøker besetningen.

Alvorlig smittsomme sykdommer

For å ta det alvorligste først: Dersom du får mistanke om alvorlige smittsomme sykdommer etter myndighetenes definisjon, som for eksempel miltbrann, munn- og klauvsyke, salmonellainfeksjon eller storferingorm, skal du umiddelbart varsle Mattilsynet.

«Vanlige» infeksjonssykdommer

Når det gjelder mer «vanlige» infeksjonssykdommer, som smittsom luftveisinfeksjon (ofte forårsaket av BRSV) eller smittsom diaré (ofte forårsaket av BCoV), har ikke myndighetene noe ansvar for slike sykdommer.

Storfenæringa gjennomfører for tiden et landsomfattende kontrollprogram for smittsom luftveisinfeksjon (BRSV) og smittsom diaré forårsaket av Coronavirus. Det kan du lese mer om her.

Er du den bonden som fatter mistanke om symptomer på slike sykdommer, oppfordrer vi sterkt til at du snarest varsler din praktiserende veterinær – for at hun/han vurderer behovet for varsling til TINEs beredskapstelefon.

TINE koordinerer informasjon om smittsomme sykdommer til melkebilsjåfører, rådgivere og gårdstankpersonell. Vi melder også fra til medlemmene i produsentlaget, slik at alle kan være ekstra på vakt overfor lignende symptomer. I tillegg varsles GENO, slakteriorganisasjonene, klauvskjærere, melkemaskinfirmaer, praktiserende veterinærer, Q-Meieriene og Norske Landbrukstjenester med flere.

Vi oppfordrer til at besøk i besetninger med symptomer, legges som siste besøk på dagen, i tillegg til at smittevern forsterkes ved besøk. Vi anbefaler også at iverksatte tiltak holdes i minst to uker etter at sykdomssymptomer er observert.

Vis ansvar og bidra til at vi raskt og effektivt kan varsle relevant personell når det er mistanke om smittsom sykdom. Ta heller kontakt en gang for mye enn en for lite. Vi har mange gode eksempler på at det hjelper med rask og effektiv varsling.
Hvis det i løpet av kort tid kommer tydelig fram at mistanken kan avkreftes, kan vi avblåse tiltakene tidligere.

Hvis man derimot avventer for lenge med å varsle, er risikoen stor for at sykdommen kan rekke å spre seg til flere besetninger.

Ved å følge disse rådene kan vi jobbe sammen for å stoppe smitten!

TINE Rådgiving er sentral aktør i TINEs beredskapsarbeid og et viktig bidrag til bedre dyrevelferd og bedre produksjonsøkonomi.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås