Meny

Har du fått digital dermatitt (DD) i besetningen?

Reduksjon av smittepresset krever langvarige og vedvarende tiltak og hyppig oppfølging med evaluering. Vi anbefaler å gå systematisk til verks og følge denne fempunktsplanen.

 

1) Unngå kontakt med dyr fra andre besetninger

Unngå all kontakt med dyr fra andre besetninger og innkjøp av dyr. Dersom dette ikke er mulig, ta kun inn dyr fra besetninger som med buskaps- og individattest kan dokumentere regelmessig klauvskjæring uten digital DD.

2) Reduser eksponering for gjødsel

Legg til rette for minst mulig oppholdstid i gangarealet, ikke for stor dyretetthet, ha komfortable liggebåser, god tilgang på fôr og vann, og sist men ikke minst: sørg for optimalt reinhold. Unngå også å flytte utstyr og gjødsel mellom dyregrupper. 

3) Gjennomføre ukentlige observasjoner

Finn og behandle nye tilfeller og vedvarende tilfeller snarest. Be veterinær sette opp en behandlings- og kontrollplan i samarbeid med klauvskjærer. Utfør regelmessig klauvskjæring og registrer alle diagnoser i Kukontrollen. Sår andre steder, som sår i jurkløfta, kan huse digital dermatitt-bakterier og bør også behandles med samme medikamenter som benyttes mot digital dermatitt ( gjerne i sprayform).

4) Fotbad

Sørg for reine klauver og desinfiserende fotbad for å forebygge videre spredning i besetningen.

5) Følg utviklingen 

Følg med på forekomst og antall nye tilfeller for å evaluere effekt av tiltak.  

Les mer om digital dermatitt, behandling og smittereduserende tiltak.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås