Meny

Halvparten av kyrne blir utrangert på grunn av helse- og fruktbarhetsproblemer

Hvorfor er god dyrehelse viktig?

Helsetjenesten for storfe jobber med forebyggende helsearbeid og organisert sjukdomsbekjempelse for næringen. God dyrehelse er et viktig konkurransefortrinn for norsk husdyrproduksjon. HTS skal arbeide aktivt for å bidra til best mulig dyrehelse i norsk matproduserende husdyrproduksjon. Myndighetenes bidrag til å bevare og videreutvikle norsk husdyrhelse er endret, det forventes nå at næringen selv tar en større rolle. HTS skal ha et særlig ansvar for dette, men også være en pådriver overfor myndighetene.

 

Norge har høy utrangeringsfrekvens

Det er dårlig økonomi i å utrangere på bakgrunn av sjukdom og dårlig fruktbarhet. Produksjonsegenskapene bør i mye større grad bestemme når ei ku skal utrangeres, noe som kan realiseres ved god helseforebygging og fôring. Den høye utrangeringsfrekvensen skyldes at vi har en rase (NRF) som benyttes både til melk- og kjøttproduksjon. Dersom kjøttproduksjonen står sentralt vil en automatisk få en høyere utrangering. Yngre dyr gir bedre kjøtt og høyere utrangering gir flere kalver.

Hva bør være førende for utrangeringen?

Dårlige produksjonsdyr bør slaktes tidlig (i første laktasjon), mens dyr som er vurdert som gode produksjonsdyr bør leve lenger. Utrangering bør i størst mulig grad bestemmes ut fra produksjonsegenskaper og ikke helse eller fruktbarhet. Samtidig er det riktig å få ut kronisk infiserte dyr når de først oppstår. En stigende andel kyr blir utrangert pga. sjukdom eller fruktbarhet. I 2013 var denne andelen nesten 50 % og andelen som stiger mest er fruktbarhet. Vanligste årsak til utrangering i første laktasjon er dårlig lynne og dårlig avdrått. Hos eldre kyr er det dårlig fruktbarhet.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås