Meny

Færre tilfeller av fôringsrelaterte sjukdommer

Både ketose, indigestion (fordøyelsessjukdom), forfangenhet og melkefeber viser en reduksjon i 2013.

Ketose-behandlinger på stabilt lavt nivå

Ketose-behandlinger er nokså stabile på et lavt nivå fra 2011 til 2013 med en reduksjon på 70-80 % fra 1980-tallet.  Fra å ha den høyeste frekvensen i verden midt på 1980-tallet, har Norge nå et av de laveste behandlingstall for ketose i Norden, spesielt i de store besetningene. Mens besetninger med færre enn 10 årskyr har en ketoseforekomst på 5,1 %, så er den bare på 0,6 % i de større besetningene. Dette er på samme nivå som Finland og Sverige. Tidligere var ketose betraktelig mer frekvent hos eldre kyr. Det er ikke lengre tilfellet.

Bedre fôring

Indigestioner reduseres også i tillegg til at forfangenhet er redusert. De gode resultatene skyldes i stor grad et langt bedre fôringsregime, mer løsdrift, samt bedre tilgang på grovfôr.

Også antall melkefeber-behandlinger reduseres

Melkefeber-behandlinger er også redusert betydelig det siste året (6 %). Melkefeber er mest vanlig i de mellomstore besetningene fra 10 til 20 årskyr, og vanligst i besetninger med høy ytelse. Store besetninger har en redusert forekomst. Melkefeber har en betydelig alderseffekt. Den forekommer svært sjelden i 1. og 2. laktasjon, mens 4. laktasjon har en forekomst på 8,8 %, 5. laktasjon 13,8 % og eldre dyr 16,6 %. Hos eldre dyr er denne sjukdommen nesten like vanlig som mastitt. Det bør derfor satses mer på forebygging av melkefeber for å bevare eldre dyr med god produksjon lengre. Dette kan gjøres med å justere kation-anionbalansen de to siste ukene før kalving.

Opplysningene er tatt fra Årsmelding for Helsetjenesten for storfe 2013

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås