Meny

Færre tilfeller av fôringsrelaterte sjukdommer

Både ketose, indigestion (fordøyelsessjukdom), forfangenhet og melkefeber viser en reduksjon i 2013.

Ketose-behandlinger på stabilt lavt nivå

Ketose-behandlinger er nokså stabile på et lavt nivå fra 2011 til 2013 med en reduksjon på 70-80 % fra 1980-tallet.  Fra å ha den høyeste frekvensen i verden midt på 1980-tallet, har Norge nå et av de laveste behandlingstall for ketose i Norden, spesielt i de store besetningene. Mens besetninger med færre enn 10 årskyr har en ketoseforekomst på 5,1 %, så er den bare på 0,6 % i de større besetningene. Dette er på samme nivå som Finland og Sverige. Tidligere var ketose betraktelig mer frekvent hos eldre kyr. Det er ikke lengre tilfellet.

Bedre fôring

Indigestioner reduseres også i tillegg til at forfangenhet er redusert. De gode resultatene skyldes i stor grad et langt bedre fôringsregime, mer løsdrift, samt bedre tilgang på grovfôr.

Også antall melkefeber-behandlinger reduseres

Melkefeber-behandlinger er også redusert betydelig det siste året (6 %). Melkefeber er mest vanlig i de mellomstore besetningene fra 10 til 20 årskyr, og vanligst i besetninger med høy ytelse. Store besetninger har en redusert forekomst. Melkefeber har en betydelig alderseffekt. Den forekommer svært sjelden i 1. og 2. laktasjon, mens 4. laktasjon har en forekomst på 8,8 %, 5. laktasjon 13,8 % og eldre dyr 16,6 %. Hos eldre dyr er denne sjukdommen nesten like vanlig som mastitt. Det bør derfor satses mer på forebygging av melkefeber for å bevare eldre dyr med god produksjon lengre. Dette kan gjøres med å justere kation-anionbalansen de to siste ukene før kalving.

Opplysningene er tatt fra Årsmelding for Helsetjenesten for storfe 2013

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås