Meny

Luftveisproblemer hos kalv øker

Luftveislidelser hos kalv er utbredt og økende. Hoveddelen av økningen kan tilskrives bedre innrapportering, men bildet samsvarer med erfaringer fra felt hvor det oppleves økende utfordringer med luftveis-infeksjoner i en del store besetninger. Tilstrekkelig råmjølk til rett tid og godt miljø i kalvingsbinger og i småkalvperioden er essensielt for å få robuste kalver.

Kalve- og ungdyr registrering er fortsatt økende i 2013. Det totale antall registreringer er nå oppe i 156.766 (136.663 i 2012) Til sammenlikning var antall registreringer 45.421 i 2002.

Som tidligere år, er luftveisinfeksjoner, mage-/tarmbetennelse og leddbetennelse de vanligste sjukdommene hos kalv og ungdyr. Antall registrerte luftveisinfeksjoner forsetter å øke og økte med 17,5 % hos oksekalver (fra 3013 i 2012 til 3542 i 2013) og 8,7 % hos kvigekalver (fra 2642 i 2012 til 2871 i 2013).

Mage-/tarmbetennelse har hatt en nedgang på 11,7 % hos oksekalver (fra 1837 i 2011 til 1622 i 2013), mens det hos kvige-kalver stort sett er registrert det samme antallet (fra 1729 i 2012 til 1738 i 2013).

Hos oksekalv har antall innrapporterte tilfeller av leddbetennelse økt med 4,8 %. (fra 1730 i 2012 til 1813 i 2013), mens hos kvigekalv sees en noe mindre økning på 3,3 % (fra 1413 i 2012 til 1461 i 2013).

Avhorning er den mest registrerte helsehendelsen hos både okse- og kvigekalv. Innrapporterte avhorninger forsetter å øke og økte med 19,3 % hos oksekalv (fra 40 968 i 2012 til 48 875 i 2013) og 18,0 % hos kvigekalv (fra 37 527 i 2012 til 44 269 i 2013).  

Navlebetennelse hos både okse- og kvigekalver har hatt en stor økning med henholdsvis 66,4 % og 163,6 %. Antall dødfødsler (død innen 24 t) har også hatt en økning. Kalving i kalvingsbinger med godt renhold og miljø er viktig for å forebygge navlebetennelser og dødfødsler. Økt fokus på bruk av kalvingsbinger må derfor prioriteres.

Tallene er hentet fra årsmeldinga til Helsetjenesten for storfe 2013

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås