Meny

Sikre god jurhelse i en besetning med melkerobot

I en besetning med melkerobot utføres melkinga med ett organ. Roboten spiller derfor en avgjørende rolle for jurhelse og melkekvalitet. Riktig innstilling og feilfri funksjon er en forutsetning for at melkeprosedyren foregår smidig med rask, skånsom og komplett utmelking. Les mer om hvordan vi kan avdekke alvorlige feil.

At det fra tid til annen oppstår tekniske feil i en maskin som en melkerobot er ikke til å unngå. Derfor er det viktig å ha gode kontrollrutiner som bidrar til å forebygge eller oppdage feil før de fører til langvarige negative konsekvenser, spesielt for jurhelsa. Ulike deler av melkingssystemet må kontrolleres med ulike intervaller. En del ting kan du enkelt kontrollere selv, mens andre ting krever servicetekniker.

Forbedre samspillet mellom robot og kyr

I tillegg til åpenbare tekniske feil kan forskjellige innstillingsmuligheter på roboten påvirke melkingsprosessen negativt og føre til jurhelseproblemer. Spenevask/stimulering, utmelkingsvakuum og avtakstidspunkt er eksempler på slike innstillingsmuligheter. Melking innebærer i utgangspunktet en påkjenning på spenen, og målet er derfor å justere seg inn til et best mulig samspill mellom teknikk (robot) og kyr (jur/spene) slik at påkjenningen holdes på et minimum. Hva som er optimale innstillinger kan variere fra besetning til besetning blant annet på grunn av ulikt dyremateriale.

Funksjonstest kan avdekke alvorlige feil

For å oppdage tekniske feil eller ikke-optimal innstilling av melkeroboten trengs to ting; avansert måleutstyr og inngående kunnskap om kyr og melkeutstyr. Gjennomføringen av en funksjonstest består av måling og registrering av vakuumforløpet i spenegummikragen, kort melkeslange og pulsatorledningen under melking ved hjelp av en datalogger. Dataene analyseres i et eget dataprogram og omfatter vurdering av vask/stimulering, påsett, melketid, vakuumstabilitet og avtagstidspunkt. Vakuumforløpet i spenegummikragen under melking og vurdering av melkingens påvirkning på spenene er også en viktig del av analysen. I Norge brukes produktet «Vadia» til gjennomføring av funksjonstester. Vadia-pakken består av en datalogger og et eget analyseprogram.

I praksis viser det seg at en funksjonstest ofte avdekker små eller store feil. Basert på undersøkelsene som er gjort kan fagpersoner anbefale relevante endringer, for eksempel;

  • bruke mer tid til vask/stimulering
  • justere utmelkingsvakuumet
  • bytte spenegummi
  • endre avtagstidspunkt

Et typisk eksempel på feil avdekket med funksjonstest er ustabilt vakuum forårsaket av feil med vakuumpumpe eller lekkasje i vakuumsystemet. Videre kan feil med pulsatorene føre til forandringer i lengden av pulseringsfasene, noe som kan ha svært uheldige konsekvenser for jurhelsa. I besetninger hvor man finner mange kyr med dårlig nedgiing anbefales det ofte endringer i innstillinger som påvirker forberedelsesfasen. Her snakker vi om varighet og antall spenevasksykluser. Endring til mer intensiv stimulering/forberedelse fører som regel til en kortere melketid som betyr mindre belastning for jur/spener og økt robotkapasitet noe som er viktig der det er mange dyr i besetningen.

Utredning av celletall- eller jurhelseproblemer

I robot-besetninger med celletall- eller jurhelseproblemer er en funksjonstest en naturlig og uunnværlig del av utredningsarbeidet. Slike problemstillinger er ofte sammensatte og kompliserte og derfor er det viktig med en tverrfaglig tilnærming mellom melkemaskinteknikk og jurhelse for å lykkes med å finne gode løsninger.

Ta funksjonstest to ganger pr. år.

Over en tredjedel av all norsk kumelk blir produsert ved hjelp av automatiske melkingssystemer (melkeroboter). TINE Rådgiving anbefaler funksjonstest som en rutine, helst to ganger pr. år. Den kan avdekke både små og store feil og er en god forsikring for å ivareta jurhelsa og melkekvaliteten i din robotbesetning.

Bildet under: Vadia-logger montert på robot-spenekopp for måling av vakuumforhold under melking

Vadia logger robot

Grafen under: I analyseprogrammet vises hvordan utmelkingsvakuumet (blå) og vakuumet i kragen spenegummien (grønn) varierer gjennom en melking

Vadia grafFølg

TINE Rådgiving og Medlem på Facebook her

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås