Meny

Trivsel i løsdriftfjøs

Trivsel hos dyra gir bedre helse og økt mjølkeproduksjon! Sett derfor fokus på dyras behov i løsdriftfjøset. Rikelig mosjon, mjuke liggeunderlag, godt inneklima og god plass utformet i forhold til dyras behov er viktige stikkord.

 

Fordeler i løsdrift

Naturlig adferd ivaretas gjerne bedre i løsdriftfjøs enn i båsfjøs pga. mulighet for økt bevegelse. De store fordelene ved løsdriftfjøs er dessuten

  • Bedret fruktbarhet
  • Redusert forekomst av ketose og mjølkefeber
  • Effektivisering av drifta.

Ulemper i løsdrift-hva bør vi ha fokus på?

Blant utfordringene er

  • Hygiene
  • Klauvhelse
  • Korrekt gruppering av dyr med tanke på fôring og rangordning

Ved optimal utforming og godt reinhold av liggebåser og trafikkarealer kan problemene med hygiene og klauvhelse reduseres vesentlig. Ettergivende og sklisikre underlag i gangarealene er dessuten gunstig for både klauvhelse, fruktbarhet og brunst. Gode liggeunderlag bidrar vesentlig til mer ro i fjøset, høyere ytelse, samt reduksjon i spenetråkk, mastitt og ufrivillig utrangering. Som en enkel tommelfingerregel bør ikke mer enn ca 15 % av dyra oppholde seg i trafikkarealene uten at de eter, drikker vann eller er sysselsatt på andre måter.

Forskjellene mellom enkeltindivider blir imidlertid tydeligere i løsdrift. Lavt rangerte dyr og dyr med helseproblemer blir fort tapere i mange situasjoner, mens andre dyr kan bli svært feite med de problemene det medfører. For å lykkes må en derfor forsøke så langt råd er å legge til rette for at dyr av ulik rang kan få dekket sine behov.

Det kan også oppstå knuffing om ressurser hvis det er for få kraftfôrautomater, drikkeplasser, eteplasser osv. Et viktig tiltak for å redusere uro, er dessuten å sørge for rikelig med plass samt å unngå blindganger. Det er også av stor betydning at porter, ganger og passasjer er store nok, og at miljøet er stimulerende og motiverende å leve i.

For å oppnå god dyreflyt er følgende av stor betydning: 

  • Reine og romslige gangarealer med godt fotfeste
  • Hensiktsmessig gruppering av dyr

Områder som er satt av til spesielle formål må utformes så godt som mulig for å tjene hensikten.

Eteplassen og liggeplassen er eksempler på frittstående elementer som kan plasseres relativt fritt i en planløsning. Dette gir gode muligheter for å utnytte eksisterende bygningsmasse.

 

Kilde: Lars Erik Ruud, fagspesialist dyrevelferd og bygninger

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås