Meny

Schmallenberg virus

Slipp ungdyr ut på beite for å bli smittet av Schmallenberg virus før fertil alder. Det dannes relativt raskt immunitet, så sant viruset er i området.

Schmallenbergviruset (SBV) spres via sviknott i knottsesongen. I de fleste besetninger som utsettes for smitte, sees ingen sjukdomstegn. Men SBV kan i noen få tilfeller forårsake alvorlige misdannelser hos lam, kalv og kje samt akutt sjukdom hos storfe med feber, nedsatt matlyst, fall i melkeytelsen og mer sjeldent diaré.

Utbredelse og overvåkning

Mattilsynet har iverksatt et overvåkingsprogram for SBV i samarbeid med Veterinærinstituttet. Høsten 2012 ble det gjennomført en tankmelkundersøkelse i 2400 melkebesetninger på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet. Undersøkelsen viste at mjølkekyr i 17 % av besetningene var blitt smittet med SBV uten at det var registrert sjukdom i besetningene. Det vil videre bli tatt blodprøver fra et utvalg av storfebesetninger for å se hvor stor utbredelse sjukdommen har. Det blir også undersøkt aborterte foster eller kalver som har deformerte bein, vridd hals, S-formet ryggradd etc., som er typiske forandringer ved SBV-infeksjon. Hos drektige kyr som smittes med SBV i 3. til 6. drektighetsmåned, kan infeksjon føre til slike misdannelser hos fosteret.

I april i år ble det isolert virus hos en misdannet kalv i Aust-Agder.

Forebygging og kontroll

Besetninger som er smitta vil ikke bli pålagt restriksjoner, og husdyreierne kan flytte dyrene som vanlig. Det finnes ikke legemidler mot denne virussjukdommen, og det er enda ikke utviklet vaksine mot den.

Det har vist seg vanskelig å kontrollere SBV. Aktuelle tiltak er overvåking av utbredelsen, samt tiltak for å hindre transport av drøvtyggere fra infiserte til frie områder i vektoraktiv sesong.

Et annet aktuelt tiltak er å slippe ungdyr på beite for å bli smittet før fertil alder. Det dannes relativt raskt immunitet, så sant viruset er i området. Immuniteten varer noen år.

Viruset overlever kort tid utenfor vert og vektor, og mister sin infektivitet ved temperaturer på 50–60 °C i minst 30 minutter eller ved bruk av vanlige desinfeksjonsmidler (1 % natrium hypokloritt, 2 % glutaraldehyd, 70 % etanol, formaldehyd).

Det oppfordres om å melde fra til veterinær eller Mattilsynet ved mistanke om Schmallenbergvirus på tlf 22 40 00 00.

Mer informasjon om Schmallenbergviruset finner du på Veterinærinstituttet og Mattilsynet sine hjemmesider. Se under.

Kilder: http://vetinst.no og http://mattilsynet.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås