Meny

Produsentlagene i full gang med dyrevelferdsmøter

Mange produsentlag er godt i gang med å sette opp møter om dyrevelferd. TINE har nylig sendt ut et diskusjonshefte til bruk i lokale grendetreff. Ta vare på dette eller last ned den digitale utgaven her.

Flere lag planlegger eller har allerede gjennomført fagmøter om dyrevelferd. Se i kalenderen for en oversikt over møter i ditt eierområde. 

Oppdatere kunnskap og dele erfaringer 

Målet er å oppdatere kunnskap og dele erfaringer om dyrevelferd bønder i mellom. Alle produsentlag oppfordres derfor til å sette opp ett fagmøte i tillegg til lokale grendetreff for å diskutere praktisk dyrevelferd. Til grendetreffene har TINE laget to diskusjonshefter med aktuelle spørsmål. Heftene nylig sendt ut i posten, men de kan i tillegg lastes ned her. Vi har laget ett hefte for ku og geit.  

->Åpne diskusjonsheftet for ku på bokmål og nynorsk

->Åpne Geiteheftet

TINE har fått mange hefter i retur, grunnet ufullstendig adresse. Kontakt medlemsenteret dersom du ønsker et heftet på papir. Husk å oppgi rett adresse.  

Hvorfor settes dyrevelferd på agendaen?  

Mye er veldig bra i dagens melkeproduksjon, men hvis vi lener oss tilbake og slår oss til ro med det, er det en fare for at posisjonen svekkes. Det ligger ulike forventninger om dyrevelferd fra forbrukere og i samfunnet for øvrig. Dyrevelferd handler i hovedsak om dyras ve og vel, men også bondens trivsel og økonomi.     

Hva er god dyrevelferd og hvorfor er dyrevelferd viktig? Det blir to av hovedspørsmålene vi ønsker å ta opp i møter i produsentlagene og lokale treff for bønder, sier Eli Reistad, organisasjonssjef i TINE.      

TINE skal bistå med fagpersoner til fagmøtene og med materiell for bruk ide lokale treffene. Men vi ønsker at produsentlagene har regi for gjennomføring. Vårt mål er at så mange som mulig ønsker å delta og at opplegget skal oppleves praktisk nyttig og konstruktivt, avslutter Reistad.  

Praktisk dyrevelferd i hverdagen 

Det er også lagetkorte filmsnutter som viser praktisk dyrevelferd i hverdagen. Disse kan brukes på møtene til videre diskusjon og inspirasjon. 

 

Rengjøring og sjekk av drikkekar: https://youtu.be/cvg4OZQY9YA

*I filmen refereres det til at drikkekar skal gi minst 3 liter i minuttet. Dette gjelder for ungdyr(3-5 liter i minuttet). Anbefalt vannmengde for drikkekar til ku er 5-10 liter i minuttet. Les mer om normer for vannforsyningskapasitet i veileder til holdforskriften. 

 

 

Kalvebingen – gi kalven en god start: https://youtu.be/3Y_d4hhnSN4

 

 

Den livsviktige råmjølka: https://youtu.be/7HzEFs7mfpU

Kort om rutiner og stell: https://youtu.be/Pxz8hS7vAbU

 

Hør også podkasten om dyrevelferd:

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås