Meny

Gi kua en god liggeplass

En god liggeplass er viktig for å lykkes i løsdrift. Dyra ligger lengre og tar dermed opp mindre plass i fjøset og det blir færre mobbetilfeller. Lengre liggetider gir dessuten høyere mjølkeproduksjon og bedre jur- og klauvhelse.

Generelle krav til liggebåsen

Mjølkeku bør ha en liggeplass som er komfortabel, hygienisk og uforstyrret. For å kunne ligge om lag halve døgnet må underlaget være mjukt, og det må ikke være innredning som hindrer normal liggeposisjon eller naturlig legge- og reisebevegelse. Av hygieniske årsaker anbefales det å strø minimum 2-3 l flis per ku per dag i liggebås.

Liggebåsen bør være hevet over gangarealet

Høyde på liggepall, målt i bakkant, bør være på 0,2 – 0,3 m. En viss høyde på liggepallen er viktig for å få kyrne til å løfte beina godt ut av møkka i gjødselgangen og det hindrer at møkk spruter opp og inn i liggearealet.

Frie båsskiller og åpen front

Det bør benyttes fritthengende båsskiller. Det forenkler monteringen av liggeunderlag og gir dyra en langt bedre liggeposisjon, samtidig som det blir lettere å legge og reise seg. Noe av det aller viktigste med båsutformingen er imidlertid at fronten i båsen bør være «åpen» i en høyde fra ca 0,1 m over golvet og helt opp til om lag 1 meter over golvet. I dette området av fronten må det ikke plasseres hodebommer eller liknende da dyra stresses og gjerne skiter i båsen i løpet av reisebevegelsen. Kyrne ønsker nemlig å strekke seg 0,6 – 0,8 m fremover i løpet av reisebevegelsen. Det er dokumentert en sammenheng mellom tilstedeværelse av nedre hodebom og skitne båser – og omvendt at åpen front henger sammen med rein bås. Vær oppmerksom på at det finnes flere typer liggebåsinnredning på markedet der øvre og nedre hodebom utgjør festet for båsskillene, noe som umuliggjør den ønskede åpne frontkonstruksjonen. Ikke kjøp disse!


Liggeunderlaget

I et system med liggebås skal det brukes gode liggeunderlag, fortrinnsvis flerlagsmatter eller madrasser. Kompakte gummimatter er ikke gode nok for å hente ut fordelene med økt ytelse og bedret jurhelse, og bidrar faktisk negativt med hensyn på hasesår. Det skal være minst é n liggebås tilgjengelig per dyr.

Anbefalte mål for liggebås

Minste mål
Anbefalte mål
Høyde golv – pall i bakkant (spalter i gjødselgang)
0,2 – 0,3 m
Høyde golv – pall i bakkant (tett golv i gjødselgang)
0,25 – 0,3 m
Fall på golv i liggebås (flerlagsmatte)
3 – 4 %
Fall på golv i liggebås (madrass)
4 – 5 %
Liggebåsbredde
1,2 m
1,2 - 1,25 m
Lengde (mot vegg)
2,4 m
2,4 – 2,7 m
Lengde (i dobbelrad)
2,1 m
2,4 – 2,5 m
Nakkebommens plassering (diagonal avstand fra bakkant liggepall)
2,0 m
Nakkebommens plassering (vannrett avstand fra bakkant liggepall)
1,6 – 1,7 m
Høyde under nakkebom (uten brystplanke)
1,1 m
Høyde under nakkebom (med brystplanke)
1,15 m
Brystplankens plassering (vannrett avstand fra bakkant liggepall)
1,8 – 1,85 m
Brystplanke, høyde over liggeunderlag
7 – 10 cm


Legg inn brystplanke

For å hindre at kviger og små kyr legger seg for langt inn i båsen, anbefales å montere inn brystplanke. En slik planke vil også gjøre at voksne kyr ligger mer riktig i båsen. Brystplanken kan ofte også brukes for innfesting av liggeunderlag. Utforming av brystplanke bør være som en omvendt U med avrundede hjørner, slik at kua kan ligge med frambeina over brystplanken. Med brystplanke i liggebåsen kan nakkebommen med fordel heves tilsvarende høyden på brystplanken, dog ikke mer enn 0,1 m.

Selve liggepallen

I Norge lages vanligvis liggepallen i en liggebås av betong med et liggeunderlag oppå. En kan spare penger ved å lage en betongkant mot gjødselgangene og bruke et golv av komprimert jord/ sand med en madrass eller ei halmseng oppå. Denne byggemåten har av kostnadshensyn blitt svært vanlig i USA og Canada de seinere årene. Brukes det flerlagsmatter eller madrasser, er det vanligvis ikke nødvendig å isolere båspallen (kun over golv som vil bli stående mot utetemperatur).

Kilde: Hus for storfe (ny utgave, kommer i løpet av 2013)

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,13

Snitt fettprosent kumelk august

4,20%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås