Meny

Lite alvorlige smittsomme sjukdommer på storfe i Norge

Smittestatus i den norske storfepopulasjonen er meget bra i forhold til internasjonal standard. De mest vanlige infeksjonssjukdommene vi har, som smitter fra fjøs til fjøs, er Corona-infeksjon (vinter-dysenteri) og bovin respiratory syncytial virus infeksjon (BRSV).

Vær varsom med livdyrhandel

Vinteren 2011/12 hadde vi en kraftig Corona-epidemi på Østlandet. I 2013 har det også vært noen få slike utbrudd. Det har dessuten vært registrert enkelte tilfeller med BRSV med spredning via livdyrhandel. Helsekortdata bekrefter også at det har vært en økning for luftveisinfeksjoner.

Noen områder er fri for BRSV

Et forsknings-prosjekt som skal finne ut mer om smitteveier og effekter av Corona og BRSV ble startet i 2013. Det er analysert tankmelk for antistoffer mot bl.a. corona-virus og BRSV. Resultatene viser at det er flere områder og kommuner som er fri for BRSV. Resultatene vil bli brukt for å legge en framtidig strategi for smittekontroll og styring av livdyrhandelen.

Vaksinering eller ikke?

En del store kjøttproduksjonsenheter opplever store problemer med sannsynlig BRSV. Nortura har derfor i enkelte områder startet vaksinering av oksekalver før omsetning. Det er viktig at kvigekalver ikke blir vaksinert, da det vil forstyrre et framtidig kontrollprogram.

Import av livdyr og brukt utstyr, turisme og utenlandsk arbeidskraft

I 2012 avdekket Mattilsynet at mange besetninger langs kysten i Sør hadde utviklet antistoffer mot Schmallenberg-viruset. Viruset ser ikke ut til å ha fått store konsekvenser i 2013. Det har vært svært lite Salmonella hos storfe i 2013 og bare én besetning har restriksjoner for paratuberkulose. Det er ikke påvist andre alvorlige smittsomme sjukdommer. Størst risiko for introduksjon av smitte fra utlandet er import av livdyr, brukt utstyr, turisme og utenlandsk arbeidskraft.

Les hele Helsetjenesten for storfe sin årsmelding: Årsmelding 2013

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås