Meny

Kusignaler-lær deg å lese kua!

Et KuSignal-kurs gjør deg i stand til å vurdere egen besetning og eget fjøs på en ny måte, og kanskje vil du oppleve at du har «sett deg blind» på noe som ikke fungerer i eget fjøs!

Kusignaler (CowSignals) er et kurskonsept utviklet av veterinærene Joep Driesen og Jan
Hulsen, VetVice. Målet med KuSignaler er å forbedre og effektivisere
produksjonen gjennom bevisstgjøring av bonde, rådgiver og veterinær. Små
endringer kan gjøre underverker både for pengeboka og trivselen i fjøset!

Se-tenk-gjør 

  • Se – observer kyrne og fjøset grundig og kritisk
  • Tenk – gjør en rask analyse av det man har sett
  • Gjør noe – kom fram til konkrete, praktisk gjennomførbare forbedringer

Dyrets 6 friheter på beite

Hvis kyr kunne velge ville de vært ute på beite hele året. Dette er selvsagt ikke mulig i Norge, så man forsøker heller å gi kyrne det de trenger i fjøset. Dyrets 6 friheter på beite er: 

  • fôr
  • vann
  • luft
  • lys
  • hvile
  • nok areal

Et KuSignal-kurs gjør deg i stand til å vurdere om kyrne kan nyte beitets 6 friheter i ditt eget fjøs.

Hva inneholder kurset?

Et KuSignal-kurs tar ca. 6 timer og kan gjerne deles på to dager. Det er avsatt 3
timer til innføring i KuSignaler, 2 timer i fjøset og 1 time til oppsummering.
Kursdeltakerne er den viktigste kunnskapskilden og erfaringsutveksling står
sentralt. Et KuSignal-kurs gir et godt utgangspunkt for å se egen besetning med
et kritisk blikk og finne områder med forbedringspotensiale.

KuSignal-trenere i din region

Sju rådgivere og to i fagavdelingen i TINE er sertifiserte KuSignal-trenere og kan holde kurs for grupper med produsenter, rådgivere og andre interesserte. Det vil holdes flere kurs i 2017, så følg med i kalenderen på medlem.tine.no eller kontakt en KuSignal-trener i din region eller i fagavdelingen for mer informasjon!

Janne Marlene Mork (900 30 329)

Kolbjørn Nybø (901 09 569)

Bozena Farstad (408 79 647)

Mona Berntsen (909 51 366)

Kay Arne Aarset (971 98 612)

Bjørn Steinar Nesheim (922 74 208)

Fagavdelingen: Åse Margrethe Sogstad (916 67 322) og Håvard Nørstebø (480 43 817)

Kusignaler som rådgivingstjeneste

Et annet alternativ er å få en rådgiver med kompetanse på Kusignaler til å gå gjennom din besetning og sammen med deg finne forbedringspunkter.

Priser

Kurset prises etter gjeldende takster for grupperådgiving i TINE Rådgiving. Eventuell bevertning og leie av lokale kommer i tillegg.

Priseksempel pr. deltaker (2014):
6 timer x kr 260 pr. time = kr 1560 + ev. bevertning og leie av lokale.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk april

4,30%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter